Bij de begeleiding speelt de mentor een belangrijke rol. Indien nodig test en screent het Bonhoeffer College welke extra ondersteuning een leerling nodig heeft. Wij informeren de ouders/verzorgers hierover altijd en in overleg stellen we een actieplan op. Ouders hebben de mogelijkheid om een leerlinggebonden financiering aan te vragen.

Dyslexie- en dyscalculiebeleid

Met het dyslexie- en dyscalculiebeleid willen wij leerlingen een eerlijke kans geven om een diploma te halen. Daarom heeft het Bonhoeffer College een speciaal protocol ‘Dyslexie en Dyscalculie’ waarin staat op welke extra maatregelen een leerling recht heeft.

Faalangst/examenvrees

Als een leerling bij proefwerken keer op keer een onvoldoende haalt, terwijl hij of zij goed heeft geleerd, kan het zijn dat die leerling faalangst heeft. In de brugklas krijgen de leerlingen een test om te zien of ze faalangstig zijn. Heeft de leerling faalangst, dan volgt hij een faalangstreductie-training. Speciaal opgeleide medewerkers geven deze training. Heeft een leerling in het examenjaar last van faalangst? Dan krijg hij/zij een speciale examenvrees-training.

Loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding

Leerlingen maken voortdurend belangrijke keuzes. Ze kiezen voor een niveau, de sector, het profiel en vrije invulling voor hun persoonlijke ontwikkeling. Om de leerlingen daarbij te helpen hebben wij een uitgebreid keuzebegeleidingssysteem. De mentor, de decaan en de afdelingsleider spelen hierbij een belangrijke rol. Vooral de schooldecaan is verantwoordelijk voor de loopbaanoriëntatie en keuzebegeleiding en wordt ondersteund door professionals.

Studiebegeleiding

Vooral de mentor is, naast de vakdocent in de klas, verantwoordelijk voor een goede studievoortgang van de leerling en geeft mentorlessen om studievaardigheden bij te brengen. De mentor houdt de resultaten bij en de leerlingen en ouders/verzorgers mogen hem/haar daarover aanspreken. Ook houdt de mentor de ouders op de hoogte via ouderavonden.

Sociaal-emotionele begeleiding

De mentor zorgt voor de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling. De mentor heeft een signaalfunctie. Als hij problemen ziet dat hij niet zelf op kan lossen, geeft hij het door aan andere professionals. De mentor is altijd op de hoogte van de ontwikkeling en blijft het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers.

Sociale vaardigheidstraining

Op alle locaties bieden wij brugklasleerlingen sociale vaardigheidstrainingen (sova) aan. Het gaat om het leren samenwerken en het uiten van emoties. Leerlingen komen hiervoor in aanmerking op advies van de basisschool en/of advies van het begeleidingsteam van de locatie.

Vertrouwenspersonen

Op het Bonhoeffer College nemen we de problemen van onze leerlingen serieus. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen. Daarnaast zijn de leerlingen ook welkom bij de vertrouwenspersoon.

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde leerlingen hebben specifieke behoefte op het gebied van onderwijs, leren en begeleiding. Hoogbegaafde leerlingen kunnen extra vakken volgen, colleges bijwonen op Universiteit Twente of verbredingsprogramma’s voor cultuur volgen. De locatie Van der Waalslaan is een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool.

Passend onderwijs

Het Bonhoeffer College biedt een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod aan voor elke leerling. Hierdoor kan de leerling zijn of haar schoolloopbaan bijna altijd afronden op de locatie waar hij of zij is begonnen.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids