Vmbo-basis en vmbo-kader staan voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Vmbo-basis en vmbo-kader duren vier jaar met een onderbouw van twee jaar. De eerste twee jaar wordt de leerling op alle sectoren voorbereid. De leerlingen volgen hiervoor lessen Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) en in de mentorles is aandacht voor loopbaanoriëntatie. In de bovenbouw (derde en vierde leerjaar) volgt de leerling een beroepsvoorbereidend leertraject in de gekozen sector. De leerweg (dat is het niveau) wordt op basis van behaalde resultaten door de school bepaald. In leerjaar 2 kiest de leerling voor een profiel binnen een bepaalde sector. In totaal kan er gekozen worden uit zeven profielen binnen de drie sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Economie van vmbo-basis en vmbo-kader.

Verlengde brugklas
Op de locatie Wethouder Beversstraat bieden wij een verlengde brugklas aan op basis/kader(bk) niveau en een klas op vmbo kader/kt (kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg) niveau. Leerlingen krijgen op hun eigen niveau les, zodat elke leerling voldoende wordt uitgedaagd. Een leerling krijgt bijvoorbeeld les in Nederlands op kader niveau en Engels op kt niveau. Aan het eind van de verlengde brugklas (twee jaar) wordt er een definitief niveau bepaald. Op deze manier hebben leerlingen nog twee jaar de tijd om te groeien.

Vmbo profielen

Leerlingen kiezen vanaf leerjaar 3 een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken Op die manier kunnen zij een programma op maat samenstellen.

Op de Wethouder Beversstraat bieden we zeven verschillende profielen aan:

  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Mobiliteit & Transport (M&T)
  • Economie & Ondernemen (E&O)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
  • Media, Vormgeving & ICT (MVI)

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Avo-vakken

Welk profiel een leerling ook kiest, hij krijgt altijd Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en culturele kunstzinnige vorming (CKV). Daarbij volgt de leerling nog twee sector-vakken die samenhangen met gekozen profiel.

Beroepsgerichte keuzevakken

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen leerlingen vier beroepsgerichte keuzevakken. Wil een leerling meer van één vakgebied weten, dan kiest hij voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Maar leerlingen kunnen ook kiezen voor keuzevakken die hen kennis laten maken met andere werkvelden.

De school begeleidt de leerling in leerjaar 1 en 2 bij het maken van keuzes voor het profiel en de beroepsgerichte keuzevakken. Dit gebeurt tijdens de Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB) in de mentorles en de Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Aan de hand van opdrachten denken leerlingen na over hun kwaliteiten en hun interesses en werken aan een digitaal loopbaandossier. Daarnaast volgen de leerlingen twee uur PPO in de praktijklokalen van de bovenbouw. Ze krijgen per week twee lessen op de praktijkvloeren van de bovenbouw en maken zodoende kennis met de opleidingen van de bovenbouw en voeren een loopbaangesprek met de mentor/coach.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids