Op het Bonhoeffer College werken we er samen aan om jou een geweldige schooltijd te bezorgen waarin je groeit. Zodat jij weet wat je wilt, waar je goed in bent en welk verschil je kunt maken. Dat maakt onze scholen bijzonder.

We vatten dit samen met ons motto ‘Bonhoeffer College verrijkt je toekomst.’ Verrijk anderen door je talenten te geven. Ontwikkel, groei en verrijk jezelf als mens. Verrijk je omgeving en jezelf door samen te genieten van het resultaat. Al onze locaties werken hier op hun eigen manier aan. Er is dus wat te kiezen in Enschede.

.

Iedereen welkom

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Op het Bonhoeffer College respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen onze leerlingen en medewerkers. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere medewerker zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Mondige wereldburgers

Opleiden gaat verder dan een diploma behalen. De vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven vinden wij net zo belangrijk. Wij willen bereiken dat onze leerlingen zich kritisch en actief bezighouden met de elementaire waarden en normen in het leven en zich ontwikkelen tot mondige wereldburgers. Dat doen we door bijvoorbeeld in de lessen levensbeschouwelijke vorming aandacht te besteden aan geloofsvragen die betrekking hebben op wereldreligies zoals het christendom, het jodendom, de islam en het hindoeïsme. Ook laten wij onze leerlingen kennis nemen van andere culturen en bespreken wij actuele, maatschappelijke thema’s in de klas.