Welk verschil maak jij voor je stad?

Als grootste middelbare school van Enschede bouwen we elke dag samen met 450 collega's aan de toekomst van onze 4.250 leerlingen. Leerlingen die op hun beurt bouwen aan de toekomst van hun stad. Dat is een voorrecht voor ons. En ook een verantwoordelijkheid die we met twee handen aan willen pakken.

Wat onderscheidt onze locaties?

Elk van onze leerlingen en medewerkers heeft bewust gekozen voor één van onze locaties. Want elk van onze locaties heeft een unieke bijdrage aan onze stad. We willen leerlingen, ouders, medewerkers en alle betrokkenen van Enschede uitnodigen van deze verschillen gebruik te maken: zoek naar de school die bij je past!

En wat bindt ons dan?

Elk van onze scholen heeft een uniek profiel. Iets wat hun locatie onderscheidt, zodat er voor iedereen wat te kiezen is. Maar er is ook iets wat ons bindt: geef, groei en geniet. Deze drie woorden vormen wat ons betreft de kern van Bonhoeffer College. Iedere leerling krijgt bij ons de mogelijkheid te ontdekken wat hij/zij kan geven aan onze stad, elke dag te groeien en natuurlijk te genieten van een schitterende schooltijd, met vriendschappen, persoonlijke groei en een steeds grotere betrokkenheid bij onze stad.

We vatten dit samen met ons motto ‘Bonhoeffer College verrijkt je toekomst.’ Verrijk anderen door je talenten te geven. Ontwikkel, groei en verrijk jezelf als mens. Verrijk je omgeving en jezelf door samen te genieten van het resultaat. Al onze locaties werken hier op hun eigen manier aan. Er is dus wat te kiezen in Enschede.

Iedereen welkom

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Op het Bonhoeffer College respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen onze leerlingen en medewerkers. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere medewerker zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Mondige wereldburgers

Opleiden gaat verder dan een diploma behalen. De vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven vinden wij net zo belangrijk. Wij willen bereiken dat onze leerlingen zich kritisch en actief bezighouden met de elementaire waarden en normen in het leven en zich ontwikkelen tot mondige wereldburgers. Dat doen we door bijvoorbeeld in de lessen levensbeschouwelijke vorming aandacht te besteden aan geloofsvragen die betrekking hebben op wereldreligies zoals het christendom, het jodendom, de islam en het hindoeïsme. Ook laten wij onze leerlingen kennis nemen van andere culturen en bespreken wij actuele, maatschappelijke thema’s in de klas.