Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het Bonhoeffer College is een interconfessionele scholengemeenschap waar leerlingen welkom zijn voor alle vormen van voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs, vmbo-basis en kader, mavo, havo en vwo (atheneum én gymnasium) is in 1 school bij elkaar gebracht. Wij streven naar hoge kwaliteit, overzicht en kleinschaligheid. Door onze 6 locaties voelen leerlingen zich snel thuis bij ons.

Het Bonhoeffer College staat voor een oecumenische gezindheid, dat betekent dat wij naar eenheid streven. Vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven zijn belangrijke onderwerpen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de lessen levensbeschouwing, waar we aandacht besteden aan wereldreligies. Wij willen bereiken dat leerlingen zich kritisch en actief bezig houden met normen en waarden en zichzelf ontwikkelen tot mondige wereldburgers. Wij leveren onderwijs op maat, waarin alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. We verwachten van leerlingen en medewerkers dat zij bereid zijn om hun talenten te geven, samen te groeien en daarvan met elkaar te genieten.