Een volledige vwo-opleiding, inclusief gymnasium, is mogelijk op de locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan. Leerjaar 1, 2 en 3 vwo heten onderbouw. Op locatie Bruggertstraat bestaat de onderbouw uit jaar 1 en 2. Bonhoeffer College heeft ervoor gekozen in de onderbouw enkele vakken samen te voegen, zodat er meer samenhang tussen de vakken ontstaat.

In het 3e leerjaar bereiden wij de leerlingen voor op het kiezen van een profiel. De profielkeuze bepaalt de vakken en richting voor de vervolgstudie. Omdat dit een moeilijke keuze is, begeleiden de mentor en de decaan de leerlingen goed bij hun keuze. Daarnaast organiseren wij ouderavonden waarin we alle informatie over de keuze vertellen.

Vwo profielen
 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel. Leerlingen met een vwo-diploma gaan verder op de universiteit of het hbo. Eigen verantwoordelijkheid is voor leerlingen steeds belangrijker, daarom werken ze naast hun lessen ook in het studiehuis. Uiteraard blijven wij de leerlingen persoonlijk begeleiden.

  Atheneum of gymnasium
  Het vwo op het Bonhoeffer College bestaat op uit twee afdelingen: atheneum en gymnasium. Het wezenlijke verschil tussen het gymnasium en het atheneum bestaat uit de extra vakken Grieks en Latijn. Dit houdt in dat gymnasiumleerlingen tot en met het derde leerjaar onderwijs in beide talen volgen.

  De locatie Bruggertstraat begint met het gymnasium in het eerste leerjaar en geeft via een korte inhaalcursus een instroommogelijkheid voor het tweede leerjaar. De locatie Van der Waalslaan begint het gymnasium in het eerste leerjaar door gymnasiale vorming (Latijn, Grieks en klassieke vorming) aan te bieden en in het tweede leerjaar krijgen de leerlingen Latijn en Grieks. Vanaf klas 4 kiest een leerling in welke klassieke taal hij/zij examen wil doen.

  Het verschil
  Als een leerling een vwo-advies krijgt, betekent dit dat hij/zij voldoende capaciteiten heeft om een atheneum- óf gymnasium-opleiding te volgen. Vaak wordt gedacht dat een gymnasium-opleiding ‘hoger’ is dan een atheneum-opleiding. Dat is niet waar. Het niveau van de vakken van beide opleidingen is gelijk. Beide opleidingen duren 6 jaar en de waarde van het diploma is ook gelijk: zowel een gymnasium- als een atheneum-diploma geeft toegang tot de universiteit.

  Om een gymnasium-diploma te behalen moet je in de onderbouw Latijn en Grieks hebben gevolgd en in de bovenbouw minimaal één van die twee vakken. De verschillen tussen het gymnasium en het atheneum worden dus zichtbaar door het aantal en het soort vakken en in de verdeling van de lestijd. Een gymnasiumleerling volgt naast de vakken van de atheneum-opleiding ook Latijn en Grieks (en in de bovenbouw Latijn of Grieks). Het totaal aantal lesuren voor beide opleidingen ligt echter bijna gelijk. Dat betekent dat gymnasium-leerlingen minder lesuren hebben voor een aantal vakken dan atheneum-leerlingen.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids