Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd) van goede kwaliteit. De overheid heeft daarom urennormen vastgesteld. De inspectie ziet erop toe dat scholen hun leerlingen voldoende onderwijstijd aanbieden. Onder onderwijstijd wordt verstaan het in schooltijd verzorgde onderwijs, maar ook activiteiten zoals begeleid theater- en museumbezoek.

Van onderwijstijd is dus sprake als:

  • het gaat om begeleid onderwijs (niet noodzakelijkerwijs begeleid door een docent);
  • het deel uitmaakt van het voor alle leerlingen verplichte onderwijsprogramma;
  • het wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van onderwijspersoneel.

Lesuitval wordt zoveel mogelijk vermeden. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte van een docent, kan het echter voorkomen dat een les niet door kan gaan. Leerlingen kunnen dan meestal terecht in het studiehuis en met behulp van hun studiewijzers zelfstandig aan het werk gaan. In het studiehuis is altijd een begeleider aanwezig. Op de locatie Vlierstraat praktijkonderwijs zijn geen tussenuren.

Lessentabel

Elke locatie legt in de eigen lessentabel vast hoe de lestijd wordt benut. Hoewel de lessentabellen van de locaties op elkaar zijn afgestemd, zijn er toch verschillen. Verschillen zijn gekoppeld aan het eigen onderwijsprofiel van de locaties, het vormen van vakkencombinaties, de periodisering van de vakken over de leerjaren en, voor een enkel vak, het leerjaar waarin dat vak wordt aangeboden. De lessentabellen staan in Zermelo of Presentis (Vlierstraat PrO) en kunnen worden opgevraagd bij de administratie van de school.

Lesverzuim

De aanwezigheid op school is een wettelijke verplichting. Wij vinden het vanzelfsprekend dat een leerling alle lessen volgt. Als een leerling door spijbelen een proefwerk mist, krijgt de spijbelaar daarvoor het cijfer 1. Overigens kan spijbelen door de leerplichtambtenaar bij justitie worden aangegeven. Ouders riskeren een flinke geldboete.

Schoolvakanties & lesvrije dagen

Vrijgeven buiten vakanties

De school mag volgens de wet geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen zonder dat daarvoor een bijzondere reden is. Als bijzondere redenen gelden niet: een extra vakantie (bijvoorbeeld wintersport, lang weekend), deelname van leerlingen aan evenementen, langdurig bezoek aan familie in een ander land, enz.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids