Resultaten

Resultaten zijn zowel afhankelijk van inzet van leerlingen als van de professionaliteit van de docenten en het beleid van de school. Het Bonhoeffer College stelt jaarlijks een scholingsplan op voor de bijscholing van docenten.

Rapportage en bevordering

Bij goede begeleiding hoort een goed passend leerlingvolgsysteem. Minimaal 3 keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. De rapporten bespreken we tijdens de leerlingbesprekingen. Hier bespreken we ook de prestaties, het leergedrag en eventuele bijzondere omstandigheden. Indien nodig maken we een plan van aanpak met verbeterpunten én een concreet handelingsplan. Dit plan is leidend voor zowel de docenten als de leerling.

Vroegtijdig schoolverlaters

Vroegtijdig schoolverlaters zijn leerlingen die voortijdig en zonder startkwalificatie hun opleiding in het voortgezet onderwijs hebben verlaten.

Examenreglement

Het examenreglement is een wettelijk document waarin de volgende zaken staan beschreven.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids