Met ruim 50 locaties en meerdere teams per locatie organiseren Carmelinstellingen het onderwijs in kleine scholen. Uit deze combinatie van klein en groot willen we maximale meerwaarde genereren. Het onderwijs wordt in teams om de leerling heen georganiseerd. Dat zorgt voor een overzichtelijke, herkenbare en veilige omgeving binnen de school, waarin leerlingen en medewerkers zich prettig voelen. De signatuur van de huidige Carmelscholen varieert van rooms-katholiek en protestants-christelijk tot interconfessioneel en algemeen bijzonder.

Het bestuur over Stichting Carmelcollege wordt uitgeoefend door een College van Bestuur, bestaande uit:
Mevrouw Karin van Oort, voorzitter
De heer Jan Kees Meindersma, bestuurslid

Postadres
Stichting Carmelcollege
Postbus 864
7550 AW HENGELO (Ov)

Bezoekadres
Stichting Carmelcollege
Drienerparkweg 16
7552 EB HENGELO (Ov)

Contactgegevens
T 074 - 245 55 55
F 074 - 243 02 44
E [email protected]
I www.carmel.nl

@stgcarmel en @CarmelVacatures
LinkedIn
YouTube
Facebook

Bankrekening 15.45.01.840
IBAN: NL49RABO0154501840
KvK nr. 41027871

Werken bij Carmel?