Bonhoeffer College

Leerlingen

Mag je eten en drinken tijdens de lessen?
In principe niet, maar water drinken mag altijd tenzij er in de ruimte waar je bent andere regels gelden. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, als je het maar even aan de leerkracht vraagt.
Is er ook een kantine? Wat kun je daar kopen?
Ja, er is een kantine en daar kun je lekkere (en gezonde) verse broodjes kopen, of fruit, of snacks, of drinken. Het aanbod varieert, maar keus genoeg! Op de locaties Bruggertstraat en de Geessinkweg is er zelfs een Gezonde Schoolkantine.
Zijn de lokalen moeilijk te vinden?
Nee hoor, alles wordt goed aangeven. De eerste week is het misschien even zoeken, maar je bent het zo gewend.
Wie is de directeur?
Eke locatie van het Bonhoeffer heeft een eigen directeur: Bruggertstraat - Ellen Berkien / Van der Waalslaan - Harald Huijssoon / Wethouder Beversstraat - Ingrid Verbeek / Geessinkweg - Gerriska Floor-Mulder / Vlierstraat PrO - Julie Kuijpers / Vlierstraat Expertisecentrum - Julie Kuijpers
Mag je telefoon mee naar school?
Ja, dat mag, en dat kan soms erg handig zijn.  Op je telefoon heb je bepaalde apps die met school te maken hebben: Zermelo (voor het rooster) en SomToday (voor je cijfers). Tijdens de les moet je telefoon in de ‘telefoontas’ in het lokaal. Dat is een soort opbergzak met vakjes
Wanneer hebben we vakantie?
Bekijk op deze pagina de schoolvakanties en vrije les dagen van het schooljaar 2020-2021: https://www.bc-enschede.nl/schoolgids/onderwijstijd/schoolvakanties
Wat is SomToday?
Op SomToday kan je al jouw cijfers terugvinden. Ook jouw ouders kunnen hier je cijfers bekijken.
Wat is Zermelo?
Op het Rooster Portaal van Zermelo kun je jouw eigen roosters vind
Wat is Itslearning?
Its Learning is een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Alleen leerlingen van de locatie Bruggertstraat maken hier gebruik van. Its Learning is een platform waar je alles vindt dat te maken heeft met je lessen.

Ouders

Waar kan ik mijn kind ziek of te laat melden?
Je kan jouw dochter of zoon telefonisch ziek of te laat melden op de locatie. Kijk op de contactpagina van de desbetreffende locatie voor de contactgegevens: https://www.bc-enschede.nl/contact
Met wie moet ik contact opnemen voor dringende zaken betreft mijn kind?
Voor dringende zaken buiten schooltijden is de mentor het eerste aanspreekpunt. Deze contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt. Onze directie is via onderstaande gegevens bereikbaar: https://www.bc-enschede.nl/contact
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Op deze pagina staat alles uitgelegd over de vrijwillige ouderbijdrage: https://www.bc-enschede.nl/schoolgids/schoolkosten
Hoe is de verzekering geregeld?
Op deze pagina leest u alles over de verzekeringen en wat u zelf moet regelen: https://www.bc-enschede.nl/schoolgids/verzekeringen
Gaan de open dagen door?
We houden de situatie rondom COVID- 19 nauwlettend in de gaten. Wij volgen alle richtlijnen die de Rijksoverheid stelt. Dat kan betekenen dat er wijzigingen in de planning van informatieavonden en open dagen noodzakelijk zijn. Indien er wijzigingen zijn wordt dit gecommuniceerd op deze website

Aanmelden

Waar en wanneer kan ik mijn kind aanmelden?
Op woensdag 10 of donderdag 11 maart 2021 tussen 17.00 en 20.00 uur zijn de aanmeldingsdagen op alle middelbare scholen in Enschede.
Wat neem ik mee?
Neem een ingevuld aanmeldingsformulier mee naar de gewenste school om uw kind in te kunnen aanmelden. Ouders of verzorgers moeten het aanmeldingsformulier ondertekenen. Via de basisschool ontvangen wij het Schooladvies en de overdrachtsgegevens.
Waar kan ik een aanmeldingsformulier vinden?
De aanmeldingsformulieren voor schooljaar 2021-2022 liggen na de herfstvakantie klaar op de basisschool. U kunt hieronder ook een aanmeldingsformulier downloaden, invullen en printen: https://www.bc-enschede.nl/groep-8/aanmelden
Wat gebeurt er na het aanmelden?
Na de aanmelding begint de toelatingsprocedure. De school regelt een aanbod dat zo goed mogelijk bij uw kind past. Bij voorkeur op de school zelf, want daar wil uw kind immers graag naartoe. Maar kan dat niet, dan krijgt uw kind een passende plek op een andere school aangeboden (dit is de zogenaamde zorgplicht van de school). De school zoekt altijd de best mogelijke oplossing en gaat hierover met u in gesprek.
Hoe verloopt de toelatingsprocedure?
De beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets naar een hoger niveau wordt bijgesteld, dan wordt de beslissing over de toelating hierop gebaseerd. Bij leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben, neemt een bovenschoolse plaatsingscommissie het besluit over de plaatsing van de leerling. Daarbij staat de vraag centraal welke locatie het meest geschikt is om invulling te geven aan de bijzondere ondersteuning die voor de betrokken leerling nodig is.
Wanneer hoor ik meer?
Binnen zes weken na aanmelding hoort u of de school van uw keuze voor uw zoon of dochter de juiste ondersteuning kan bieden. Dus uiterlijk eind april. Bij ingewikkelde situaties kan het tien weken duren: uiterlijk eind mei.