Voor ouders groep 8

Op deze pagina vindt u informatie over o.a. het Bonhoeffer College, onze locaties, ons onderwijs, onderwijskwaliteit, begeleiding, de verschillende brugklassen, de open dagen en aanmelding en plaatsing.

Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar in groep 8 zit, dan bent u inmiddels - samen met uw kind - aan het nadenken over het vervolgonderwijs. Een spannende tijd voor uw kind. Maar zeker ook voor u. Want kies maar eens precies díe school die het best bij uw kind past. Waar het zich helemaal thuis voelt en uitgedaagd wordt om zichzelf en de wereld te ontdekken. 

Op het Bonhoeffer College gaat dat zeker lukken. Op een eigentijdse manier gaan we op zoek naar wie uw kind is, wat het goed kan en welke dingen hij of zij echt leuk vindt. Samen grenzen verleggen en talenten ontwikkelen. Op vmbo-basis-, vmbo-kader-, mavo-, havo-, vwo (atheneum en gymnasium)-niveau of op het praktijkonderwijs. 

Op het Bonhoeffer College krijgt uw kind onderwijs op maat en alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Wij stimuleren uw kind zich kritisch en actief bezig te houden met normen en waarden en zichzelf te ontwikkelen tot mondige wereldburger. Zodat uw zoon of dochter straks vanzelf een plek in de wereld vindt en zich overal thuis voelt.

Op deze speciale pagina voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8 leest u meer over wat onze school uw kind te bieden heeft. Hieronder hebben we de belangrijkste informatie overzichtelijk op een rij gezet.

Over het Bonhoeffer College 

Het Bonhoeffer College is een interconfessionele scholengemeenschap waar alle leerlingen welkom zijn voor alle vormen van voortgezet onderwijs. Wij streven naar hoge kwaliteit, overzicht en kleinschaligheid. Lees verder


Onze locaties

Het Bonhoeffer College heeft 5 verschillende locaties, verspreid over de stad. Elke locatie heeft een eigen gezicht, kent een eigen sfeer en heeft een eigen, uniek karakter. Voor tijdelijke ondersteuningstrajecten in het kader van passend onderwijs hebben wij een Expertisecentrum aan de Vlierstraat. 

Wilt u weten wat onze locaties uw kind te bieden hebben? Download hieronder dan onze informatieboekjes per locatie:

Iedereen welkom

Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst,
politieke gezindheid, afk omst, geslacht of seksuele geaardheid. Op het Bonhoeff er College
respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten
tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere medewerker zich thuis
voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Ons onderwijs

Wij bieden alle vormen van voortgezet onderwijs aan:  vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en praktijkonderwijs. Kiest een leerling voor een tussentijdse overstap naar een ander niveau, dan kan dat altijd binnen één van onze 5 locaties. Lees verder

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg is een vast onderdeel van de beleidsplannen binnen onze school. Hieronder valt kwalitatief goed onderwijs, tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers én de examenresultaten. Lees verder

Begeleiding op maat 

Onze school besteedt ruim aandacht aan ondersteuning en begeleiding. Uw kind krijgt die aandacht die het nodig heeft. Bij de begeleiding speelt de mentor een belangrijke rol. Uw zoon of dochter kan extra ondersteuning krijgen op het gebied van studiebegeleiding, dyslexie, faalangst-trainingen, taalachterstand en sociale vaardigheidstraining. Ook voor sociaal-emotionele begeleiding, agressie-regulatie en voor hoogbegaafde leerlingen biedt het Bonhoeffer College extra ondersteuning aan. Lees verder

Onze brugklassen

Bekijk hier het overzicht van de soorten brugklassen op onze locaties:

Bruggertstraat

havo-klas(sen), havo/vwo-klas(sen), atheneum-klas(sen), gymnasium-klas(sen)

Geessinkweg

mavo-klas(sen), mavo/havo-klas(sen), vmbo-kader/mavo*

Van der Waalslaan

mavo-klas(sen), mavo/havo-klas(sen), havo/vwo-klas(sen), vwo-klas(sen), vwo-plus-klas(sen)

Wethouder Beversstraat

vmbo-basis-klas(sen), vmbo-kader-klas(sen), vmbo-basis/kader-klas(sen), vmbo-kader/mavo-klas**

*  Leerlingen met een vmbo-kader/mavo (kt) advies van de basisschool kunnen in leerjaar 1 instromen op de locatie Geessinkweg. Zij worden geplaatst in een reguliere mavo-klas en krijgen les op mavo (vmbo-t) niveau. In leerjaar 2 worden deze leerlingen ingedeeld op vmbo-kader of mavo niveau. Leerlingen op mavo niveau blijven op de locatie Geessinkweg; leerlingen op vmbo-kader niveau vervolgen hun opleiding op de locatie Wethouder Beversstraat.

**) Deze brugklas is bedoeld voor leerlingen met een vmbo-kader advies die wellicht toch in staat zijn een mavodiploma te behalen op grond van een stijgende lijn in het LVS en hun score voor begrijpend lezen (C/3 score). In deze klas wordt op mavo (vmbo-t) niveau les gegeven. In leerjaar 2 worden de leerlingen in deze dakpan-klas ingedeeld op vmbo-kader of mavo niveau. Leerlingen op vmbo-kader niveau blijven op de locatie Wethouder Beversstraat; leerlingen op mavo niveau vervolgen hun opleiding op de locatie Geessinkweg of Van der Waalslaan.

Open dagen & informatieavonden

De beste manier om kennis te maken met het Bonhoeffer College is een bezoek aan onze open dagen en informatieavonden. In december organiseren we informatieavonden voor ouders/verzorgers. In januari en februari kunt u samen met uw kind onze thema-informatieavonden en open dagen bezoeken. Lees verder

Watkiesjij.nl

Speciaal voor uw kind is er de site Watkiesjij.nl. Via deze website kunnen leerlingen van groep 8 alvast kennismaken met het Bonhoeffer College en onze locaties.

Homepage Watkiesjij


Aanmelding en plaatsing schooljaar 2019-2020

Onze aanmeldingsformulieren liggen vanaf november 2018 klaar op de basisschool van uw kind. Op Watkiesjij.nl is dan tevens een digitaal aanmeldingsformulier te downloaden. U kunt uw zoon of dochter in maart 2019 voor schooljaar 2019-2020 aanmelden op één van onze locaties tijdens onze speciale aanmeldingsdagen. De precieze data van de aanmeldingsdagen worden nog bekend gemaakt. 

Wilt u weten wat er precies gebeurt nadat u uw kind heeft aangemeld? Bekijk dan ons aanmeldingstraject.

Voor meer informatie over aanmelding en plaatsing: Lees verderScholenopdekaart.nl