• ​het Bonhoeffer College
  • onze locaties
  • ons onderwijs
  • onderwijskwaliteit
  • begeleiding
  • de verschillende brugklassen
  • open dagen
  • aanmelding en plaatsing​

Wanneer uw zoon of dochter dit schooljaar in groep 8 zit, dan bent u inmiddels - samen met uw kind - aan het nadenken over het vervolgonderwijs. Een spannende tijd voor uw kind. Maar zeker ook voor u. Want kies maar eens precies díe school die het best bij uw kind past. Waar het zich helemaal thuis voelt en uitgedaagd wordt om zichzelf en de wereld te ontdekken.

Op het Bonhoeffer College gaat dat zeker lukken. Op een eigentijdse manier gaan we op zoek naar wie uw kind is, wat het goed kan en welke dingen hij of zij echt leuk vindt. Samen grenzen verleggen en talenten ontwikkelen.

Over onze school

Het Bonhoeffer College is een interconfessionele scholengemeenschap waar alle leerlingen welkom zijn voor alle vormen van voortgezet onderwijs. Op elke locatie van het Bonhoeffer College krijgt uw kind onderwijs op maat en alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Wij stimuleren uw kind zich kritisch en actief bezig te houden met normen en waarden en zichzelf te ontwikkelen tot mondige wereldburger. Zodat uw zoon of dochter straks een plek in de wereld vindt en zich thuis voelt.


Onze locaties

Het Bonhoeffer College heeft 5 verschillende locaties, verspreid over de stad. Elke locatie heeft een eigen gezicht, kent een eigen sfeer en heeft een eigen, uniek karakter. Voor tijdelijke ondersteuningstrajecten in het kader van passend onderwijs hebben wij een Expertisecentrum aan de Vlierstraat.

Benieuwd naar de verschillende locaties? Lees dan meer over onze locaties:

Ons onderwijs

Wij bieden alle vormen van voortgezet onderwijs aan: vmbo-basis, vmbo-kader, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en praktijkonderwijs. Kiest een leerling voor een tussentijdse overstap naar een ander niveau, dan kan dat altijd binnen één van onze 5 locaties.

Kwaliteit van ons onderwijs

Kwaliteitszorg is een vast onderdeel van de beleidsplannen binnen onze school. Hieronder valt kwalitatief goed onderwijs, tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers én de examenresultaten.

Begeleiding op maat

Onze school besteedt ruim aandacht aan ondersteuning en begeleiding. Uw kind krijgt die aandacht die het nodig heeft. Bij de begeleiding speelt de mentor een belangrijke rol. Uw zoon of dochter kan extra ondersteuning krijgen op het gebied van studiebegeleiding, dyslexie, faalangst-trainingen, taalachterstand en sociale vaardigheidstraining. Ook voor sociaal-emotionele begeleiding, agressie-regulatie en voor hoogbegaafde leerlingen biedt het Bonhoeffer College extra ondersteuning aan.

Onze brugklassen

Elke locatie biedt verschillende soorten brugklassen aan.

Open dagen & informatieavonden

De beste manier om kennis te maken met het Bonhoeffer College is een bezoek aan onze open dagen en informatieavonden. In november/december organiseren we informatieavonden voor ouders/verzorgers. In januari/februari kunt u samen met uw kind onze thema-informatieavonden en open dagen bezoeken.

Informatie voor uw zoon of dochter

Kijk ook eens samen met uw kind op onze website Gewoongoud.nu. Deze site is speciaal bedoeld voor leerlingen van groep 8 en geeft veel informatie over ons onderwijsaanbod per locatie en de verschillende mogelijkheden die onze school biedt.

Aanmelding en plaatsing

Onze aanmeldingsformulieren liggen klaar op de basisschool van uw kind. U kunt uw zoon of dochter in maart aanmelden op één van onze locaties tijdens onze speciale aanmeldingsdagen.