Samenwerkingsverband VO2302

Bonhoeffer College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO 2302.

Het Samenwerkingsverband VO 2302 is een verband van 10 VO-scholen in Twente die gezamenlijk een dekkend aanbod hebben in het kader van Passend onderwijs. 

In september 2013 is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302 opgericht. Doel: passend onderwijs voor leerlingen voortgezet onderwijs in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. 

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op het Bonhoeffer College zijn.  In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er geen passende plek binnen het Bonhoeffer College is. Dan onderzoeken we met een externe commissie en andere VO-scholen binnen het Samenwerkingsverband VO 2302 welke school wel de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so. Kijk voor meer informatie op vo2302.nl.

Kijk voor de ondersteuningsmogelijkheden van onze locaties op vo2302.schoolprofielen.nl