In september 2013 is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2302 opgericht. Doel: passend onderwijs voor leerlingen voortgezet onderwijs in de gemeenten Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal.

Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op het Bonhoeffer College zijn. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er geen passende plek binnen het Bonhoeffer College is. Dan onderzoeken we met een externe commissie en andere VO-scholen binnen het Samenwerkingsverband VO 2302 welke school wel de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so.

Ondersteuning op onze locaties

Meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van onze locaties is te vinden op vo2302.schoolprofielen.nl.