Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders/leerlingen. De MR heeft invloed op het schoolbeleid en heeft advies- en instemmingsrecht. De centrale directie overlegt namens het schoolbestuur met het dagelijks bestuur van de MR. Twee leden van de MR zitten tevens in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege. Het medezeggenschapsreglement en/of het jaarverslag van de MR zijn op te vragen via [email protected]. Voor vragen en/of opmerkingen kan je de MR ook bereiken via datzelfde e-mailadres.

Ouderraad

Elke locatie heeft een ouderraad. De ouderraad overlegt enkele keren per jaar met de locatiedirecteur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De ouderraad denkt mee over het te volgen schoolbeleid, onderwijskundige ontwikkelingen en organiseert jaarlijks een thema-avond.

Leerlingenraad

De leerlingenraad beschermt de belangen van alle leerlingen. De locatiedirecteur vergadert een aantal keren per jaar met de leerlingenraad en houdt rekening met hun opmerkingen en wensen bij het bepalen van het locatiebeleid.

  Leerlingenstatuut

  Het Bonhoeffer College heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen en docenten. Het leerlingenstatuut heeft in de MR vergadering van instemming gekregen van de ouder- en leerling geleding voor de duur van twee jaar.

  Personeelsraad

  Elke locatie heeft een personeelsraad die de belangen van de personeelsleden beschermt. De personeelsraad bestaat uit onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. De personeelsraad zorgt ook dat we het onderwijs verbeteren.

  De afzonderlijke raden overleggen regelmatig met de locatie-leiding en als Locatie Overstijgende Personeelsraad (LOP) met de Centrale Directie.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids