Leermiddelen

Het Bonhoeffer College ontvangt geld van het ministerie voor lesmaterialen. Onder lesmaterialen verstaan wij:

 • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
 • examentrainingen/bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
 • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
 • distributiekosten;
 • verbruiksmaterialen als tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoorts.

  Het Bonhoeffer College koopt alle studieboeken (ook werkboeken en digitale studieboeken). De leerling leent de leermiddelen en geeft deze aan het eind van het jaar weer terug. We controleren alle leermiddelen op eventuele beschadigingen. Is een leermiddel beschadigd of kwijt, dan zijn de kosten voor de leerling. Elke locatie regelt het beheer en de controle van de leermiddelen zelf. Ouders krijgen hierover bericht.

  Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerling een persoonlijk pakket met alle leermiddelen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het beheer, het downloaden en het kaften van alle leermiddelen. Mocht het voorkomen dat leermiddelen kwijt zijn, dan is de leerling verplicht om dit te melden bij de leermiddelencoördinator.

  Kleding
  Voor een aantal praktijkvakken heb je beschermende of representatieve kleding nodig om in de beroepsomgeving te kunnen werken. Wanneer je de beroepskleding niet draagt, kan dit betekenen dat je niet kunt deelnemen aan de praktijklessen. Aan het begin van het schooljaar krijgen jij en jouw ouders/verzorgers meer informatie over de soort kleding, de kosten en hoe de kleding kan worden aangeschaft.

   Ouderbijdrage

   Onze school krijgt geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen buiten het reguliere lesprogramma om. Wij vragen aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage voor kluisjes huur, excursies, werkweken, activiteiten en woordenboeken. In het gespecificeerde overzicht staat beschreven waaraan wij de vrijwillige bijdrage besteden.

   Open dagen

   We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

   Ouders groep 8

   Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

   Schoolgids

   Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

   Bonhoeffer College schoolgids