Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor leerlingen, het onderwijs en de school belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, gereedschap en dergelijke betalen. Verder vragen we via de vrijwillige ouderbijdrage een bijdrage in de kosten die de school maakt voor zaken als bijv. kluisjeshuur, excursies en werkweken.

Op 19 juni 2023 is de hoogte en samenstelling van de vrijwillige ouderbijdrage goedgekeurd door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
De rijksoverheid publiceerde september 2023 een brochure 'vrijwillige ouderbijdrage' met daarin verduidelijking van de nieuwe regels over de vrijwillige ouderbijdrage. Dit gaf aanleiding om de vrijwillige ouderbijdrage van Bonhoeffer College te herzien. De oudergeleding van de medezeggenschap heeft de aangepaste versie op 27 november 2023 goedgekeurd.

Specificaties van de ouderbijdrage voor schooljaar 2023 - 2024:

Ouders/verzorgers hebben altijd de mogelijkheid om slechts voor bepaalde voorzieningen/activiteiten bij te dragen. Wanneer ouders niet bijdragen in de vrijwillige ouderbijdrage, wordt een kind niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of voorzieningen.

Vragen over de vrijwillige ouderbijdrage?
Raadpleeg dan de informatie over ouderbijdrage op de website van de rijksoverheid of laat het ons weten via [email protected].

WIS Collect

Voor het innen van de ouderbijdrage maakt Stichting Carmelcollege gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten klaarstaat, ontvangen ouders een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer daar is ingelogd, kunnen ouders selecteren aan welke activiteit of dienst zij willen bijdragen. Vervolgens is er keuze uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een factuur). Wis Collect wordt ook ingezet bij restitutie.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids