Communicatie

Wij doen ons best om ouders/verzorgers op de hoogte te houden van de dagelijkse gang van zaken. Dit doen wij met name via e-mail. Wij sturen alle informatie naar het e-mailadres dat in onze leerlingenadministratie vermeld staat. Het is daarom belangrijk dat ouders/verzorgers in SomToday hun e-mailadres up-to-date houden.

Ouderavonden

Op onze school hebben we 2 soorten ouderavonden:

  • Informatie avonden voor bijvoorbeeld de brugklas, profielkeuze, kiezen van een leerweg of het examen.
  • Spreekavonden, dit wordt ook wel 10-minuten-gesprek genoemd. Dit gesprek gaat over het rapport en vindt plaats tussen de ouders/verzorgers en de mentor.

Onderwijsportaal

Ouders/verzorgers hebben via het leerling-administratiesysteem toegang tot het Onderwijsportaal (SomToday) waar alle studieresultaten van hun kind zichtbaar zijn. Het Onderwijsportaal laat ook de absentie en het verzuim zien. De gegevens van leerlingen van de locatie Vlierstraat PrO staan niet in SomToday, maar zijn te vinden in Presentis.

Medezeggenschap

Binnen het Bonhoeffer College zijn verschillende overlegorganen waarin ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden met de schoolleiding in overleg zijn.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids