Rapport

Bij goede begeleiding hoort een goed passend leerlingvolgsysteem. Minimaal 3 keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport. De rapporten bespreken we tijdens de leerlingbesprekingen. Hier bespreken we ook de prestaties, het leergedrag en eventuele bijzondere omstandigheden. Indien nodig maken we een plan van aanpak met verbeterpunten én een concreet handelingsplan. Dit plan is leidend voor zowel de docenten als de leerling.

Tijdens de ouderavond bespreekt de mentor/coach de resultaten van de leerling met de ouders/verzorgers. Ook kan de informatie uit het Onderwijsportaal aanleiding zijn om buiten de spreekavonden extra contact op te nemen. Aan het eind van het schooljaar neemt het team van lesgevende docenten een beslissing over het overgaan van de leerling.

Bevordering

Bij bevordering gaat het erom dat een leerling zich telkens in de best passende opleiding bevindt en een ruime kans heeft om succesvol te zijn gedurende het schooljaar en de jaren erna. Om tot de beste oplossing te komen, is het zinvol en noodzakelijk leerlingen bij wie daar aanleiding voor is, te bespreken met alle betrokken docenten. Daarbij worden alle factoren die de prestaties van een leerling beïnvloeden in ogenschouw genomen.

Bevorderingsnormen

Het doel van de bevorderingsnormen is dan ook leerlingen zoveel mogelijk te bevorderen naar een volgend leerjaar bij een positief perspectief. De bevorderingsnormen zijn te vinden op Mijn Bonhoeffer. U kunt de bevorderingsnormen ook opvragen bij de administratie van de locatie van uw kind.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids