Een team van lesgevende docenten bespreekt de prestaties, het leergedrag en eventuele bijzondere omstandigheden. Indien nodig formuleert de school een plan van aanpak. Hierin worden de verbeterpunten en de aanbevelingen van docenten en de rol van de leerling in een duidelijk plan vastgelegd.

De mentor/coach bespreekt het plan van aanpak vervolgens met de leerling en de ouders, bij voorkeur tijdens de spreekavond. Op spreekavonden kan ook een gesprek gepland worden met een vakdocent, de teamleider of de decaan. Het plan wordt waar nodig aangepast n.a.v. het gesprek met de ouders en de leerling. Dit handelingsplan is bindend voor de docenten en de leerling. Overigens kunnen ouders ook buiten deze avonden met de mentor/coach contact hebben over hun kind, bijvoorbeeld wanneer de informatie die via het Onderwijsportaal is verkregen daartoe aanleiding geeft (zie hoofdstuk Ouders en school). Aan het einde van het schooljaar neemt de rapportvergadering (het team van lesgevende docenten) een besluit over de bevordering. De bevorderingsnormen bieden ruimte om iedere leerling te bespreken en resultaten en andere bevindingen mee te laten wegen.

De bevorderingsnormen staan gepubliceerd op “MijnBonhoeffer”. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een inlogcode voor “MijnBonhoeffer”.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids