Bonhoeffer College staat voor een oecumenische gezindheid, dat betekent dat wij naar eenheid streven. Vorming van een eigen identiteit, zorg voor elkaar en visie op het leven zijn belangrijke onderwerpen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de lessen levensbeschouwing, waar we aandacht besteden aan wereldreligies. Wij willen bereiken dat leerlingen zich kritisch en actief bezig houden met normen en waarden en zichzelf ontwikkelen tot mondige wereldburgers. Wij leveren onderwijs op maat, waarin alle ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. We verwachten van leerlingen en medewerkers dat zij bereid zijn om hun talenten te geven, anderen te helpen groeien en daarvan met elkaar te genieten.

Onze naam

Onze school is vernoemd naar Dietrich Bonhoeffer, een vooraanstaand 20e-eeuws Duits theoloog (1906-1945). Bonhoeffer werd in 1906 geboren in Breslau, het tegenwoordige Wroclaw in Polen.

Doelstellingen van ons onderwijs

We streven ernaar dat leerlingen een diploma kunnen behalen dat past bij hun kennis- en vaardigheidsniveau. Iedere leerling wordt begeleid bij het maken van keuzes voor de eigen leerroute binnen de school. Leerlingen worden met goede en eigentijdse lesprogramma’s op het eindexamen voorbereid. Ook zorgen wij met een professioneel opgezette studie- en stagebegeleiding voor een goede voorbereiding op een vervolgstudie of werkplek. In het proces waarin leerlingen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke, kritische en zelfstandige jong volwassenen staan wij hen bij op sociaal-emotioneel en op cultureel, sportief en creatief gebied. Denk hierbij aan diverse activiteiten, zoals excursies, projecten, internationale uitwisselingen, sport, muziek en toneel.

Burgerschapsvorming

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap. Daarom hechten wij veel waarde aan internationalisering. In lessen en projecten besteden we aandacht aan andere landen, volken en culturen. Ook maatschappelijke stage (vrijwilligerswerk) is een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Het geeft leerlingen de mogelijkheden om de samenleving te verkennen en hun bijdrage daaraan te leveren.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids