In de periode december 2019 - februari 2020 organiseren we open dagen en informatieavonden voor leerlingen en ouders. De precieze data worden nog bekend gemaakt.

December 2019Informatieavonden voor ouders
Januari 2020Thema-informatieavonden voor leerlingen groep 8 & ouders
Januari/februari 2020Open dagen voor leerlingen groep 8 & ouders