• vmbo-basis/kader
  • mavo/mavo gt
  • havo
  • vwo (atheneum & gymnasium)
  • praktijkonderwijs
  • digitale leermiddelen in de klas
  • instroom leerjaar 1 & soorten brugklassen
  • aanmelden leerjaar 1
  • plaatsing
  • overstappen vanuit voortgezet onderwijs

Vmbo-basis/kader

Vmbo-basis/kader staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en duurt 4 jaar.

Mavo & mavo gt

Mavo (of vmbo-t) staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en duurt 4 jaar. Na de mavo gaan de leerlingen naar het mbo of naar de havo.

Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook is een overstap naar het vwo mogelijk. Na de eerste 3 leerjaren kies je voor een profiel. Havo duurt 5 jaar.

Vwo (atheneum & gymnasium)

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Binnen het vwo zijn 2 stromingen, het atheneum en het gymnasium.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het theoretische onderwijs en daardoor geen vmbo-diploma halen.

iPads in de klas

Digitale hulpmiddelen vergroten zowel in de klas als daarbuiten de onderwijsmogelijkheden. Hiermee geven we les op een interactieve en onderscheidende manier.

Instroom leerjaar 1

Meer informatie over de instroom in leerjaar 1 en de verschillende brugklassen die onze locaties bieden.

Aanmelden leerjaar 1

Ouders/verzorgers met een kind in groep 8 kunnen hun zoon of dochter in maart aanmelden voor de brugklas. Hiervoor organiseren we speciale aanmeldingsdagen op woensdag 13 en donderdag 14 maart 2019.

Plaatsing op het Bonhoeffer College

Voor de plaatsing van leerlingen hanteren wij een plaatsingsbeleid.

Overstappen naar het Bonhoeffer College

Wil je overstappen naar het Bonhoeffer College? Dat kan!

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids