• vmbo-basis/kader
  • mavo/mavo gt
  • vakhavo
  • havo
  • vwo (atheneum & gymnasium)
  • praktijkonderwijs
  • digitale leermiddelen in de klas

Vmbo-basis/kader

Vmbo-basis/kader staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en duurt 4 jaar.

Mavo & mavo gt

Mavo (of vmbo-t) staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en duurt 4 jaar. Na de mavo gaan de leerlingen naar het mbo of naar de havo.

Vakhavo

De vakhavo is een volledige havo-opleiding (leerjaar 1 t/m 5) waarbij leerlingen naast theorievakken ook praktijklessen op havoniveau volgen. Leerlingen verlaten de school met een volwaardig havodiploma. Het is een regulier havo-programma verrijkt met praktijk.

Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook is een overstap naar het vwo mogelijk. Na de eerste 3 leerjaren kies je voor een profiel. Havo duurt 5 jaar.

Vwo (atheneum & gymnasium)

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Binnen het vwo zijn 2 stromingen, het atheneum en het gymnasium.

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met het theoretische onderwijs en daardoor geen vmbo-diploma halen.

Digitale leermiddelen in de klas

Digitale hulpmiddelen vergroten zowel in de klas als daarbuiten de onderwijsmogelijkheden. Hiermee geven we les op een interactieve en onderscheidende manier.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids