De brugperiode is ingedeeld in 8 periodes met verschillende vormen van toetsing, waarvan minimaal 3x per jaar op 2 niveaus. Een leerling stroomt altijd door van het 1e jaar naar het 2e jaar van de dakpan (uitzonderingen mogelijk). Er wordt gewerkt met streefniveaus, deze kunnen verschillen per vak en worden vastgelegd in de driehoeksgesprekken (bv. periode 2, 3 en 5). Leerlingen kunnen dit niveau tussentijds bijstellen. Het besluit over het uitstroomniveau wordt genomen in periode 7.

* Uitzondering hierop zijn Praktijkonderwijs (locatie Vlierstraat PrO) en vwo-klassen (locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan).

Waarom een heterogene verlengde brugperiode?
Om aandacht te hebben voor de verschillen tussen leerlingen adviseert de onderwijsraad om flexibel onderwijs op maat aan te bieden. Het bieden van een verlengde heterogene brugperiode is hier onderdeel van. Dit geeft leerlingen namelijk extra tijd om zich te ontwikkelen, maar biedt ook extra uitdaging aan de leerlingen om vakken op een hoger niveau te volgen. Zo krijgen leerlingen de kans om het voor hen best passende onderwijsniveau te bereiken. Ook biedt het kansen voor het bevorderen van sociale vaardigheden, doordat leerlingen meer interactie hebben met klasgenoten met verschillende achtergronden en vaardigheden.

Wel laat onderzoek zien dat ‘echte’ vwo’ers vaak beter scoren in een homogene groep, de plaatsing in een heterogene groep leidt hier juist vaak tot verminderde motivatie en een lager zelfvertrouwen. Vandaar dat de keuze is gemaakt om voor deze leerlingen wel een homogene VWO-groep aan te bieden.

Instroom 1e klas

Onderwijssoort

Leerjaar

Locatie(s)

praktijkonderwijs

vanaf leerjaar 1

Vlierstraat PrO

praktijkonderwijs/vmbo-basis

leerjaar 1 en 2

Vlierstraat PrO

vmbo-basis/kader

leerjaar 1 en 2 (verlengde brugperiode)

Wethouder Beversstraat

vmbo-kader/kt

leerjaar 1 en 2 (verlengde brugperiode)

Wethouder Beversstraat
Geessinkweg

mavo(vmbo-tl)/havo

leerjaar 1 en 2 (verlengde brugperiode)

Geessinkweg
Van der Waalslaan

havoleerjaar 1 en 2 (verlengde brugperiode)Bruggertstraat

havo/vwo

leerjaar 1 en 2 (verlengde brugperiode)

Van der Waalslaan
Bruggertstraat

vwo (atheneum)

vanaf leerjaar 1

Van der Waalslaan
Bruggertstraat

vwo (gymnasium)

vanaf leerjaar 1

Bruggertstraat

vwo-plus

leerjaar 1, 2 en 3

Van der Waalslaan

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids