Verzekeringspakket Stichting Carmelcollege

Stichting Carmelcollege heeft een verzekeringspakket, bestaande uit een schoolongevallenverzekering, een reisverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Alle verzekeringen zijn in principe op basis van secundaire dekking afgesloten. Dit betekent dat in eerste instantie de particuliere verzekering van de leerling (of de ouders) aangesproken moet worden. Als deze verzekering de kosten niet vergoedt kan een beroep gedaan worden op de verzekering van de school.

Schade toegebracht aan derden

Stichting Carmelcollege kan aansprakelijk worden gesteld voor schade door derden. Via een WA-verzekering heeft de stichting zich hiertegen verzekerd. Dit betekent overigens niet dat alle schade wordt vergoed en dat in alle gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Dit wordt per situatie apart beoordeeld.

De erkenning van de aansprakelijkheid vindt plaats als een medewerker onvoldoende toezicht heeft gehouden volgens artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW. Schade veroorzaakt met of door motorvoertuigen wordt niet gedekt.

Schoolongevallenverzekering

Het bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft voor de leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is alleen van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens schooluren. Hier vallen ook de stages, sportwedstrijden en de directe rit van huis naar school onder. Deze verzekering is aanvullend, dat betekent dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op de eigen (ziektekosten) verzekering. De voorwaarden voor deze verzekering zijn verkrijgbaar bij het bestuursbureau van de Stichting Carmelcollege.

Een uitkering vanuit de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. Met betrekking tot de WA-verzekering verwijzen we naar ‘Schade toegebracht aan derden’. De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht tijdens al die reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden.

Verlies, diefstal en vernieling

De Stichting Carmelcollege heeft geen verzekering voor leerlingen tegen verlies, diefstal of vernieling van eigendommen. Leerlingen moeten daarom hun eigendommen veilig opbergen en voorzien van hun naam. Dit geldt vooral voor (brom)fietsen en scooters.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids