Kindgebonden budget

Het ministerie heeft de tegemoetkoming ouders veranderd in het kindgebonden budget. Afhankelijk van de situatie komen ouders/verzorgers wel of niet in aanmerking hiervoor. Voor meer informatie kijk op duo.nl. Kijk bij 'aanvullende beurs of toelage’.

  Stichting Leergeld Enschede

  De gemeente Enschede en Stichting Leergeld Enschede bieden ondersteuning aan ouders en verzorgers die moeite hebben om de opleiding van hun kind met alle bijkomende kosten te financieren. Ouders en verzorgers kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor onderwijsbegeleiding. U komt in aanmerking als uw inkomen lager is dan € 1.550,- netto per maand en zolang het budget voor onderwijsbegeleiding niet op is. Kijk voor meer informatie op enschede.nl.


  Stichting Leergeld Enschede probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Dat kan komen doordat zij vanwege onvoldoende (financiële) middelen niet in staat zijn deel te nemen aan activiteiten die voor hun vorming van groot belang zijn. De Stichting richt zich op ouders en verzorgers van kinderen tussen de 4 en 18 jaar, die door werkloosheid of als gevolg van de economische crisis een laag inkomen hebben en voor wie de kosten van school, sport en cultuur nauwelijks op te brengen zijn. Het aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. Kijk voor meer informatie op leergeld.nl/enschede.

  Kindpakket: ieder kind kan meedoen!

  Alle kinderen in Enschede moeten mee kunnen doen aan belangrijke dingen. Bijvoorbeeld sporten, de schoolreis of muziekles. Dit lijkt heel gewoon maar dat is niet in ieder gezin vanzelfsprekend. Want 1 op de 8 kinderen groeit op in armoede. Daarom is er in Enschede het Kindpakket: regelingen en mogelijkheden waar ouders voor hun kinderen gebruik van kunnen maken. Op enschede.nl/kindpakket staan alle mogelijkheden op een rijtje. Of download de flyer 'Kindpakket' van de gemeente.

  Tegemoetkoming scholieren

  Een leerling die 18 jaar of ouder is, mag een tegemoetkoming schoolkosten aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website duo.nl.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids