Over BC

Over BC

Welkom op het Bonhoeffer College! Dit schooljaar volgen ruim 4500 leerlingen onderwijs op onze school. We bieden voor elke leerling een onderwijssoort die past bij zijn of haar interesses en capaciteiten.

Meer dan de helft van de Enschedese jeugd kiest voor het Bonhoeffer College. Wij zijn ongelooflijke trots op het vertrouwen dat leerlingen en ouders in onze school hebben! Onze opdracht is om in samenspraak met leerlingen, ouders en medewerkers te zorgen voor een goed en gevarieerd onderwijsaanbod.  

Ons onderwijs is kleinschalig georganiseerd. Het Bonhoeffer College heeft 5 locaties in Enschede. Elke locatie heeft een onder- en bovenbouw. Een vast team van docenten, een eigen mentor en een afdelingsleider begeleiden de leerlingen door het schooljaar heen.

Wij vinden een open en veilige cultuur belangrijk waar leerlingen, ouders en medewerkers de ruimte hebben om mee te denken. Per locatie zijn er ouderraden, klankbordgroepen, leerlingenraden en personeelsraden. Daarnaast is er een centrale medezeggenschapsraad. Via deze raden leggen wij aan de onderwijsinspectie verantwoording af over het beleid en de behaalde resultaten.

In onze schoolgids beschrijft het Bonhoeffer College de schoolorganisatie en het onderwijskundig beleid.

Wij wensen alle leerlingen, ouders en medewerkers een inspirerend en succesvol schooljaar!

Met vriendelijke groet,

Namens de directie en de medewerkers van het Bonhoeffer College,

Jan van Schilt, voorzitter centrale directie