Aan- en afwezigheid

Ziekmelden of te laat

Is uw zoon of dochter ziek, dan moet u dit telefonisch melden. De tijd waarop dit kan, verschilt per locatie. Ook als uw kind te laat komt, willen we graag dat u ons hierover belt.

Klik op de locatie voor de juiste telefoonnummers en tijden.

Bruggertstraat

Geessinkweg

Wethouder Beversstraat

Van der Waalslaan

Vlierstraat PrO

Expertisecentrum


Verlof
Volgens de wet mag onze school zonder een geldige reden geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlof met geldige reden moet toestemming gegeven worden door de afdelingsleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vindt u in de digitale schoolgids.

Roosterwijzigingen
Roosterwijzigingen worden vermeld via de beeldschermen of borden in de school of Infoweb. Op de locatie Bruggertstraat wordt gebruik gemaakt van een roosterapp.