Ziekmelden of te laat

Is uw zoon of dochter ziek, dan moet u dit telefonisch melden. De tijd waarop dit kan, verschilt per locatie. Ook als uw kind te laat komt, willen we graag dat u ons hierover belt. Klik op de locatie van uw kind voor de juiste telefoonnummers en tijden.

Vrijgeven buiten schoolvakanties

Volgens de wet mag onze school zonder een geldige reden geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlof met geldige reden moet toestemming gegeven worden door de teamleider.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen worden vermeld via de beeldschermen of borden in de school. Leerlingen kunnen ook Zermelo raadplegen of Presentis (alleen voor leerlingen Vlierstraat PrO).