Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage (vrijwilligerswerk) is bij uitstek een vorm van burgerschapsvorming. Wij onderschrijven het belang van vrijwilligerswerk en buitenschools leren. Het biedt leerlingen de gelegenheid om de samenleving te verkennen en daaraan een bijdrage te leveren. Daarbij leren de leerlingen vooral door te doen. Tijdens de maatschappelijke stage van 30 uur doen leerlingen vrijwilligerswerk bij uiteenlopende organisaties zoals een buurthuis, een verzorgingstehuis, een bibliotheek, een sportvereniging of een zorgboerderij.

De maatschappelijke stage is voor het grootste gedeelte ondergebracht in het derde leerjaar. Aan het einde van elk schooljaar wordt de MaS-award uitgereikt aan de leerling en organisatie met de meest bijzondere maatschappelijke stage. Wij werken intensief samen met alle Enschedese VO-scholen, de gemeente, de stage-biedende instanties en de makelaar maatschappelijke stage. De MaS-Award, stagedocumenten en uniformiteit van de maatschappelijke stage in Enschede, komen onder andere voort uit deze samenwerking.

Internationalisering

Dankzij de toegenomen mobiliteit en het gebruik van moderne communicatiemiddelen ontwikkelen mensen zich steeds meer tot wereldburgers en hebben we te maken met een internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt. In lessen en projecten wordt hieraan aandacht besteed. Ook staan werkweken en schoolreizen vaak in het teken van andere culturen en gewoonten.

Acties voor Goede Doelen

Leerlingen zetten zich jaarlijks in voor goede doelen. Dat kunnen acties zijn voor grote organisaties zoals Cliniclowns en KiKa, maar ook kleine lokale projecten worden ondersteund zoals Stop Armoede 053. Ook dit maakt deel uit van burgerschapsvorming.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids