Online schoolgids

Schoolgids

Havo

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Ook is een overstap naar het vwo mogelijk. Na de eerste 3 leerjaren kies je voor een profiel. Havo duurt 5 jaar.

Wij bieden havo aan op de locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan. Op de locatie Geessinkweg wordt in leerjaar 1 en 2 een combinatieklas mavo/havo geboden. Leerlingen die kunnen opstromen naar de havo, kunnen na leerjaar 1 of 2 hun opleiding vervolgen op de Bruggertstraat of Van der Waalslaan. Op de locatie Van der Waalslaan wordt in leerjaar 1 een combinatieklas mavo/havo geboden. 

Havo in de onderbouw

De 1e 3 leerjaren havo heten onderbouw. Het Bonhoeffer College kiest er voor om in de onderbouw enkele vakken samen te voegen, zodat er meer samenhang tussen de vakken ontstaat.Havo en 2e fase

In het 3e leerjaar bereiden wij de leerlingen voor op het kiezen van een profiel. De profielkeuze bepaalt de vakken en richting voor de vervolgstudie. Omdat dit een moeilijke keuze is, begeleiden de mentor en decaan de leerlingen goed bij hun keuze. Daarnaast organiseren wij ouderavonden met uitleg over de te maken keuze.

Er zijn 4 profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel.

In leerjaar 4 en 5 (2e fase) bereidt de leerling zich voor op het examen en een vervolgopleiding. Leerlingen met een havodiploma gaan verder naar het hbo of het vwo. Eigen verantwoordelijkheid wordt voor leerlingen steeds belangrijker, daarom werken ze naast hun lessen ook in het studiehuis. Uiteraard blijven wij de leerlingen persoonlijk begeleiden.

Voor havo-leerlingen biedt het Bonhoeffer College verschillende speciale programma's aan Op de locatie Bruggertstraat kunnen leerlingen deelnemen aan het Technasium en de Business School. Op de locatie Van der Waalslaan bieden we het Honours-traject en het project Talentmaximalisatie Twente (TMT).


Schoolgids 2018 2019

Download de schoolgids

Download (PDF)