Passend werk of vervolgopleiding

De nadruk bij het praktijkonderwijs ligt op het halen van beroepsgerichte certificaten, samen met de leerling zoeken naar passend werk of vervolgopleiding en zorgen dat de leerling deelneemt aan de maatschappij. We besteden veel aandacht aan de persoonlijkheid en het omgaan met elkaar.

Het praktijkonderwijs bestaat uit 3 delen:

  1. Praktische en theoretische informatie over werken in de samenleving.
  2. Praktische kennis door het volgen van praktijklessen, stages en excursies.
  3. In het uitstroomtraject begeleiden wij de leerlingen naar een passende baan of vervolgopleiding.

Schakelklas

Voor leerlingen die aan de bovenkant van het praktijkonderwijs functioneren óf een vmbo-basis advies hebben en baat hebben bij een kleine, veilige school, bieden wij een Schakelklas.

Vlierstraat PrO

Op het Bonhoeffer College kun je praktijkonderwijs volgen op onze locatie Vlierstraat PrO.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids