Online schoolgids

Schoolgids

Vwo (atheneum & gymnasium)

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Binnen het vwo zijn 2 stromingen, het atheneum en het gymnasium.

Gymnasium-leerlingen volgen tot het 3e leerjaar extra vakken Grieks en Latijn, daarna kiezen zij voor 1 van de 2 vakken. Atheneum-leerlingen volgen deze vakken niet. Leerlingen kunnen voor vwo (atheneum en gymnasium) terecht op onze locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan.

Overeenkomsten en verschillen atheneum en gymnasium

Als een leerling een vwo-advies krijgt, betekent dit dat hij/zij voldoende capaciteiten heeft om een atheneum- òf gymnasium-opleiding te volgen. Vaak wordt gedacht dat een gymnasium-opleiding ‘hoger’ is dan een atheneum-opleiding. Dat is niet waar. Het niveau van de vakken van beide opleidingen is gelijk. Beide opleidingen duren 6 jaar en de waarde van het diploma is ook gelijk: zowel een gymnasium- als een atheneum-diploma geeft toegang tot de universiteit.

Om een gymnasium-diploma te behalen moet een leerling in de onderbouw Latijn en Grieks hebben gevolgd en in de bovenbouw minimaal één van die twee vakken.

De verschillen tussen het gymnasium en het atheneum worden dus zichtbaar door het aantal en het soort vakken en in de verdeling van de lestijd. Een gymnasiumleerling volgt naast de vakken van de atheneum-opleiding ook Latijn en Grieks (en in de bovenbouw Latijn of Grieks). Het totaal aantal lesuren voor beide opleidingen ligt echter bijna gelijk. Dat betekent dat gymnasium-leerlingen minder lesuren hebben voor een aantal vakken dan atheneum-leerlingen.

Vwo en de onderbouw

Leerjaar 1, 2 en 3 vwo heten onderbouw. Het Bonhoeffer College heeft ervoor gekozen in de onderbouw enkele vakken samen te voegen, zodat er meer samenhang tussen de vakken ontstaat.

Vwo en 2e fase

In het 3e leerjaar bereiden wij de leerlingen voor op het kiezen van een profiel. De profielkeuze bepaalt de vakken en richting voor de vervolgstudie. Omdat dit een moeilijke keuze is, begeleiden de mentor en de decaan de leerlingen goed bij hun keuze. Daarnaast organiseren wij ouderavonden waarin we alle informatie over de keuze vertellen.

Er zijn 4 profielen:

 • Cultuur en Maatschappij.
 • Economie en Maatschappij.
 • Natuur en Gezondheid.
 • Natuur en Techniek.

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel.

Leerlingen met een vwo-diploma gaan verder op de universiteit of het hbo. Eigen verantwoordelijkheid is voor leerlingen steeds belangrijker, daarom werken ze naast hun lessen ook in het studiehuis. Uiteraard blijven wij de leerlingen persoonlijk begeleiden.

Gymnasium op het Bonhoeffer College

Op de locatie Bruggertstraat beginnen leerlingen in het 1e leerjaar met gymnasium. Via een korte inhaalcursus bieden wij een instroom mogelijkheid voor het 2e leerjaar. Op de locatie Van der Waalslaan kunnen vwo-leerlingen (na een selectie in het 1e jaar) in het 2e leerjaar beginnen met het gymnasium.

Speciale programma's voor atheneum en gymnasium

Binnen het vwo biedt het Bonhoeffer College verschillende speciale programma's aan:

Locatie Bruggertstraat:

 • Technasium
 • Business School
 • Kunst Beeldende Vorming
 • Cambridge English
 • Pre-University Masterclasses

Locatie Van der Waalslaan:

 • Begaafdheidsprofielschool 
 • Vwo-plus
 • Honours-traject
 • Life & Science
 • Wetenschapsoriëntatie
 • Cambridge English
 • Pre-University Masterclasses

Schoolgids 2018 2019

Download de schoolgids

Download (PDF)