Online schoolgids

Schoolgids

Vwo

Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Binnen het vwo zijn 2 stromingen, het atheneum en het gymnasium. Gymnasium leerlingen volgen tot het 3e leerjaar extra vakken Grieks en Latijn, daarna kiezen zij voor 1 van de 2 vakken. Atheneum leerlingen volgen deze vakken niet. Leerlingen kunnen voor vwo (atheneum en gymnasium) terecht op de locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan.


Vwo en de onderbouw

De 1e 3 leerjaren vwo heten onderbouw. Het Bonhoeffer College heeft ervoor gekozen in de onderbouw enkele vakken samen te voegen, zodat er meer samenhang tussen de vakken ontstaat.
Vwo en 2e fase

In het 3e leerjaar bereiden wij de leerlingen voor op het kiezen van een profiel. De profielkeuze bepaalt de vakken en richting voor de vervolgstudie. Omdat dit een moeilijke keuze is, begeleiden de mentor en de decaan de leerlingen goed bij hun keuze. Daarnaast organiseren wij ouderavonden waarin we alle informatie over de keuze vertellen.

Er zijn 4 profielen:

 • Cultuur en Maatschappij.
 • Economie en Maatschappij.
 • Natuur en Gezondheid.
 • Natuur en Techniek.

Alle profielen bestaan uit een gemeenschappelijk deel (voor alle leerlingen hetzelfde), een profieldeel met vakken die aansluiten op het gekozen profiel en een vrij deel.

Leerlingen met een vwo-diploma gaan verder op de universiteit of het hbo. Eigen verantwoordelijkheid is voor leerlingen steeds belangrijker, daarom werken ze naast hun lessen ook in het studiehuis. Uiteraard blijven wij de leerlingen persoonlijk begeleiden.

Op de locatie Bruggertstraat beginnen leerlingen in het 1e jaar met gymnasium. Via een korte inhaalcursus bieden wij een instroom mogelijkheid voor het 2e jaar. Op de locatie Van der Waalslaan kunnen vwo leerlingen (na een selectie in het 1e jaar) in het 2e jaar beginnen met het gymnasium.

Binnen het vwo biedt het Bonhoeffer College verschillende speciale programma's aan:

Bruggertstraat

 • Technasium
 • Business School
 • Beeldende Vorming

Van der Waalslaan

 • Begaafdheidsprofielschool vwo+
 • Life & Science
 • Wetenschapsoriëntatie
 • Cambridge Engels

Schoolgids 2017 2018

Download de schoolgids

Download (PDF)