Als je een vwo-advies krijgt, dan betekent dit dat je voldoende capaciteiten in huis hebt om een atheneum- óf gymnasium-opleiding te volgen. Vaak wordt gedacht dat een gymnasium-opleiding ‘hoger’ is dan een atheneum-opleiding. Dat is niet waar.

Het niveau van de vakken van beide opleidingen is gelijk. Beide opleidingen duren 6 jaar en de waarde van het diploma is ook gelijk: zowel een gymnasium- als een atheneum-diploma geeft toegang tot de universiteit.

Om een gymnasium-diploma te behalen moet je in de onderbouw Latijn en Grieks hebben gevolgd en in de bovenbouw minimaal één van die twee vakken.

De verschillen tussen het gymnasium en het atheneum worden dus zichtbaar door het aantal en het soort vakken en in de verdeling van de lestijd. Een gymnasiumleerling volgt naast de vakken van de atheneum-opleiding ook Latijn en Grieks (en in de bovenbouw Latijn of Grieks). Het totaal aantal lesuren voor beide opleidingen ligt echter bijna gelijk. Dat betekent dat gymnasium-leerlingen minder lesuren hebben voor een aantal vakken dan atheneum-leerlingen.

Gymnasium op het Bonhoeffer College

Op de locaties Bruggertstraat en Van der Waalslaan beginnen leerlingen in het 1e leerjaar met gymnasium. Via een korte inhaalcursus bieden wij een instroom mogelijkheid voor het 2e leerjaar.

Speciale programma's voor atheneum en gymnasium

Binnen het vwo biedt het Bonhoeffer College verschillende speciale programma's aan:

Locatie Bruggertstraat:

 • Technasium
 • Business School
 • Cambridge English
 • Pre-University Masterclasses

Locatie Van der Waalslaan:

 • Begaafdheidsprofielschool
 • Vwo-plus
 • Honours-traject
 • Life & Science
 • Cambridge English
 • DELF Frans
 • Goethe Deutsch
 • Chinees
 • Pre-University Masterclassses

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids