Eerst proeven, dan kiezen

Vmbo-basis en vmbo-kader staan voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Vmbo-basis en vmbo-kader duren vier jaar met een onderbouw van twee jaar. Op het Bonhoeffer College beginnen onze vmbo-basis en -kader leerlingen met Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) in de onderbouw. We werken met een brede onderbouw. Dit houdt in dat de leerling in de onderbouw ongeveer 12 uur praktijklessen per week krijgt naast de ‘gewone’ vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen, natuur-/scheikunde, etc. Binnen deze 12 uur valt ook het vak ‘PPO’ (Praktische Profiel Oriëntatie). Bij dit vak maakt de leerling door middel van een carrousel-vorm kennis met al onze profielen. Door dit brede aanbod kan de leerling eerst ‘proeven’ van alle praktijkvakken. Onze leerlingen hoeven dus nog niet direct in de brugklas een profiel te kiezen. Pas aan het eind van de 2e klas kiest hij of zij één van de zeven profielen die onze school biedt. Je kunt vmbo-basis en -kader volgen op onze locatie Wethouder Beversstraat, waar wij leerlingen op alle niveaus ontvangen.

Combinatieklas vmbo k/t

Op de locaties Wethouder Beversstraat en Geessinkweg bieden wij in de brugklas een combinatieklas vmbo-k/t (kaderberoepsgerichte/theoretische leerweg) . Leerlingen die een kader-advies krijgen van de basisschool, maar die een stijgende lijn laten zien in hun ontwikkeling, kunnen in deze combiklas geplaatst worden. De leerlingen in deze klas krijgen les op mavo-niveau en volgen het lesprogramma van de Geessinkweg. In leerjaar 2 worden de leerlingen in deze combiklas ingedeeld op vmbo-kader of mavo niveau. Leerlingen op vmbo-kader niveau vervolgen hun opleiding op de locatie Wethouder Beversstraat; leerlingen op mavo niveau vervolgen hun opleiding op de locatie Geessinkweg of Van der Waalslaan.

Sectoren Techniek, Zorg & Welzijn en Economie

Aan het eind van het tweede leerjaar kiest de leerling een bepaalde 'sector' en een bijbehorend profiel. Binnen het vmbo-basis en vmbo-kader bieden wij drie sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn en Economie.

Vmbo profielen

Onze leerlingen kiezen vanaf leerjaar 3 een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken. Op die manier kunnen zij een programma op maat samenstellen.

Op de Wethouder Beversstraat bieden we 7 verschillende profielen aan:

  • Bouw, Wonen & Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Mobiliteit & Transport (M&T)
  • Economie & Ondernemen (E&O)
  • Zorg & Welzijn (Z&W)
  • Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
  • Media, Vormgeving & ICT (MVI)

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Avo-vakken

Welk profiel een leerling ook kiest, hij krijgt altijd Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en culturele kunstzinnige vorming (CKV). Daarbij volgt de leerling nog twee sector-vakken die samenhangen met gekozen profiel. Bijvoorbeeld: bij het profiel ‘Economie & Ondernemen’ zijn dat de vakken economie en Duits.

Beroepsgerichte keuzevakken

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen leerlingen vier beroepsgerichte keuzevakken. Wil een leerling meer van één vakgebied weten, dan kiest hij voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Maar leerlingen kunnen ook kiezen voor keuzevakken die hen kennis laten maken met andere werkvelden.

De school begeleidt de leerling in leerjaar 1 en 2 bij het maken van keuzes voor het profiel en de beroepsgerichte keuzevakken. Dit gebeurt tijdens de Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB) in de mentorles en de Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Aan de hand van opdrachten denken leerlingen na over hun kwaliteiten en hun interesses en werken aan een digitaal loopbaandossier. Daarnaast volgen de leerlingen twee uur PPO in de praktijklokalen van de bovenbouw. Ze krijgen per week twee lessen op de praktijkvloeren van de bovenbouw en maken zodoende kennis met de opleidingen van de bovenbouw en voeren een loopbaangesprek met de mentor/coach.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids