Online schoolgids

Schoolgids

Medezeggenschap

Binnen het Bonhoeffer College zijn verschillende overlegorganen waarin ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden met de schoolleiding in overleg zijn.


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders/leerlingen. De MR heeft invloed op het schoolbeleid en heeft advies- en instemmingsrecht. De centrale directie overlegt namens het schoolbestuur met het dagelijks bestuur van de MR. 2 leden van de MR zitten tevens in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege. Dit staat vastgesteld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en is te vinden op onze website.


Samenstelling MR Schooljaar 2016-2017

OP=onderwijzend personeel

OOP= onderwijs ondersteunend personeel

Dagelijks bestuur
 • dhr. R.W. Algera, OP Bruggerstraat
 • dhr. S. Baan, OP Wethouder Beversstraat
 • mw. J. Geesing, OOP Centraal
 • mw. M. Martina-Oosterhaven, OOP Van der Waalslaan
Leden namens personeel
 • dhr. G. Blikmans, OP Geessinkweg
 • dhr. E.G.J. Lammertink, OP Van der Waalslaan
 • dhr. T.J.P. van de Ven, OP Vlierstraat PrO
Leden namens ouders/leerlingen
 • mw. L. Schonewille, leerling Bruggertstraat
 • mw. I. Khazoum, leerling Van der Waalslaan
 • dhr. F. Bolk, ouder Geessinkweg
 • mw. J. Veraart, ouder Van der Waalslaan
 • mw. A. Wiggers-Nakken, ouder Bruggertstraat
 • mw. L. Reversma, ouder Bruggertstraat

De MR is te bereiken via mr@bc-enschede.nl

Ouderraad

Elke locatie heeft een ouderraad. De ouderraad overlegt enkele keren per jaar met de locatiedirecteur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De ouderraad denkt mee over het te volgen schoolbeleid, onderwijskundige ontwikkelingen en organiseert jaarlijks een thema-avond.

Leerlingenraad

De leerlingenraad beschermt de belangen van alle leerlingen. De locatiedirecteur vergadert een aantal keren per jaar met de leerlingenraad en houdt rekening met hun opmerkingen en wensen bij het bepalen van het locatiebeleid.


Leerlingenstatuut

De school heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen en docenten. Een exemplaar van het leerlingenstatuut is op deze vragen bij de schoolleiding of te downloaden via onze website: Leerlingenstatuut Bonhoeffer College


Personeelsraad

Elke locatie heeft een personeelsraad die de belangen van de personeelsleden beschermt. De personeelsraad bestaat uit onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. De personeelsraad zorgt ook dat we het onderwijs verbeteren.

De afzonderlijke raden overleggen regelmatig met de locatie-leiding en als Locatie Overstijgende Personeelsraad (LOP) met de Centrale Directie.


Schoolgids-2016-2017

Download de schoolgids

Download (PDF)