Online schoolgids

Schoolgids

Medezeggenschap

Binnen het Bonhoeffer College zijn verschillende overlegorganen waarin ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden met de schoolleiding in overleg zijn.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en ouders/leerlingen. De MR heeft invloed op het schoolbeleid en heeft advies- en instemmingsrecht. De centrale directie overlegt namens het schoolbestuur met het dagelijks bestuur van de MR. Twee leden van de MR zitten tevens in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege.


Samenstelling MR Schooljaar 2018-2019

OP = onderwijzend personeel
OOP = onderwijs ondersteunend personeel

Dagelijks bestuur MR
 • mw. H. Rohaan-Vlijm (voorzitter), OOP Geessinkweg
 • dhr. S. Baan (lid), OP Wethouder Beversstraat
 • dhr. G. Blikmans (lid) OP Van der Waalslaan
 • mw. M. Martina-Oosterhaven (lid), OOP Van der Waalslaan
Leden MR namens personeel
 • dhr. J. Paus, OP Van der Waalslaan  
 • mw. I. Roenhorst, OP Vlierstraat Expertisecentrum
 • dhr. T. van de Ven, OP Vlierstraat PrO   
 Leden MR namens ouders/leerlingen
 • mw I. Khazoum, leerling Van der Waalslaan  
 • dhr. H. Kobes, leerling Bruggertstraat 
 • mw. M. Bosman, ouder Geessinkweg   
 • mw. J. Veraart,  ouder Van der Waalslaan

De MR is te bereiken via mr@bc-enschede.nl

Ouderraad

Elke locatie heeft een ouderraad. De ouderraad overlegt enkele keren per jaar met de locatiedirecteur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. De ouderraad denkt mee over het te volgen schoolbeleid, onderwijskundige ontwikkelingen en organiseert jaarlijks een thema-avond.

Leerlingenraad

De leerlingenraad beschermt de belangen van alle leerlingen. De locatiedirecteur vergadert een aantal keren per jaar met de leerlingenraad en houdt rekening met hun opmerkingen en wensen bij het bepalen van het locatiebeleid.

Leerlingenstatuut

De school heeft een leerlingenstatuut. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen en docenten. Een exemplaar van het leerlingenstatuut is op te vragen bij de schoolleiding of te downloaden via onze website: Leerlingenstatuut Bonhoeffer College

Personeelsraad

Elke locatie heeft een personeelsraad die de belangen van de personeelsleden beschermt. De personeelsraad bestaat uit onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel. De personeelsraad zorgt ook dat we het onderwijs verbeteren.

De afzonderlijke raden overleggen regelmatig met de locatie-leiding en als Locatie Overstijgende Personeelsraad (LOP) met de Centrale Directie.

Schoolgids 2018 2019

Download de schoolgids

Download (PDF)