Binnen de kaders van de gezamenlijke doelstellingen en de missie hebben onze 6 locaties ruimte voor hun eigen beleid. Het beleid wordt in overleg met de andere locaties en de schoolleiding gemaakt. Centraal staat het thema ‘Geef, groei, geniet’: we verwachten van leerlingen en medewerkers dat zij bereid zijn om hun talenten te geven, samen te groeien en daarvan met elkaar te genieten.