Aan de hand van een onderzoek krijgen leerlingen een dyslexie- of dyscalculieverklaring.. Als de leerling dit onderzoek op de basisschool al heeft gehad, wordt dit in een speciaal overdrachtsformulier aan ons gemeld. De leerling krijgt dan in de brugklas een extra screening om te kijken naar het niveau van de dyslexie of dyscalculie. Mocht een leerling later last krijgen van dyslexie- of dyscalculieklachten, wordt hij of zij later gescreend.

In ons dyslexie- en dyscalculieprotocol staat beschreven hoe wij leerlingen met dyslexie of dyscalculie begeleiden en ondersteunen. Hierin is informatie te vinden over onder andere:

  • signalering en onderzoek
  • faciliteiten voor leerlingen
  • compenserende maatregelen
  • dispenserende maatregelen
  • Aanvraagformulier faciliteiten bij het Centraal Eindexamen

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids