Mentor

Vooral de mentor is, naast de vakdocent in de klas, verantwoordelijk voor een goede studievoortgang van de leerling en geeft mentorlessen om studievaardigheden bij te brengen. De mentor houdt de resultaten bij en de leerlingen en ouders/verzorgers mogen hem/haar daarover aanspreken. Ook houdt de mentor de ouders op de hoogte via ouderavonden.

Onderwijsportaal

Ook van ouders verwachten wij dat ze op de hoogte blijven van de studieresultaten van het kind. Ouders kunnen via het Onderwijsportaal (SomToday) alle cijfers en resultaten bekijken.

Ouders/verzorgers kunnen ook contact opnemen met de mentor als zij vragen hebben over het welzijn of de vorderingen van hun zoon of dochter. Daarnaast zijn er verschillende vormen van begeleiding in de onderbouw, bijvoorbeeld wanneer de leerling moeite heeft met sommige onderdelen van de studie.Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids