Mentor/coach

De mentor/coach en de vakdocent zien samen toe op de studievoortgang van de leerling. De mentor/coach geeft mentorlessen om de leerlingen studievaardigheden bij te brengen en houdt de studieresultaten en het welbevinden van de leerling in de gaten. Er is regelmatig contact met ouder(s)/verzorger(s), onder meer op ouderavonden. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen via het Onderwijsportaal Somtoday of Presentis de studieresultaten van hun kind volgen en kunnen altijd contact opnemen met de mentor/coach als zij vragen hebben.

Onderwijsportaal

Ook van ouders verwachten wij dat ze op de hoogte blijven van de studieresultaten van het kind. Ouders kunnen via het Onderwijsportaal (SomToday) alle cijfers en resultaten bekijken.

Ouders/verzorgers kunnen ook contact opnemen met de mentor/coach als zij vragen hebben over het welzijn of de vorderingen van hun zoon of dochter. Daarnaast zijn er verschillende vormen van begeleiding in de onderbouw, bijvoorbeeld wanneer de leerling moeite heeft met sommige onderdelen van de studie.


Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids