Passend onderwijs

Bonhoeffer College biedt een breed ondersteuningsprofiel dat garant staat voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor bijna elke leerling. Het doel is de leerling in staat te stellen zijn schoolloopbaan geheel te volgen en af te ronden op de locatie waar hij is begonnen.

In de begeleidingsstructuur vervult de mentor/coach een spilfunctie voor de leerling en de ouders. De mentor/coach is betrokken bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan en voert individuele gesprekken met de leerling en de ouder/verzorgers. Wanneer een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft, welke de capaciteit of kennis van de mentor/coach te boven gaat, kan de leerling worden aangemeld bij het interne begeleidingsteam van de locatie waar de leerling onderwijs volgt.

Het intern begeleidingsteam bespreekt de aangemelde leerling, doet een voorstel voor een plan van aanpak en bespreekt dit vervolgens met de mentor/coach.

  Expertisecentrum

  Mocht de begeleiding op een begeleide werkplek van de reguliere locatie niet volstaan, dan verzorgt het Expertisecentrum tijdelijke ondersteuningstrajecten. Het Expertisecentrum bevindt zich aan de Geessinkweg 100.

  Het Expertisecentrum bestaat uit het ‘Team Expertise’ en het ‘Team Educatie en Begeleiding’:

  • Het Team Educatie en Begeleiding biedt trajecten binnen het Expertisecentrum of coaching op de eigen locatie gericht op alle onderwijsniveaus. Plaatsing van een leerling binnen dit team is gericht op de terugkeer van de leerling naar de locatie waarvan hij of zij afkomstig is of een andere passende locatie. Deze locatie blijft hierbij verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van de leerling. Ook blijft de leerling zoveel mogelijk zijn of haar eigen onderwijsprogramma volgen. Ook zijn er andere maatwerktrajecten mogelijk.
  • Het Team Expertise houdt zich naast leerlingbegeleiding en -onderzoek bezig met de verdere professionalisering van docenten op locaties en heeft o.a. taken op het gebied van scholing, training, advisering, beleidsvoorbereiding. Team Expertise heeft ook een belangrijke rol binnen het inclusief onderwijs.

  Samenwerkingsverband VO2302

  Met de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te vinden.

  Na de aanmelding kijken we eerst of uw kind extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Kan onze school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan onderzoeken we met een externe commissie en andere VO-scholen binnen het Samenwerkingsverband VO-2302 welke school wel de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so. Het Samenwerkingsverband VO-2302 is een regionaal verband van VO-scholen in Twente die gezamenlijk een dekkend aanbod hebben in het kader van passend onderwijs. (voor meer informatie: www.vo2302.nl).

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids