Schoolnoodplan

Voor het gehele Bonhoeffer College is er een schoolnoodplan bij ongevallen, brand en ontruiming. Elke locatie beschikt overeenkomstig de Arbo-eisen over een uitgewerkt calamiteitenplan, toegespitst op de situatie ter plaatse. In dit plan is aangegeven hoe iedereen bij rampen/calamiteiten moet handelen en wat ieders taak daarbij is. Elk jaar worden op alle locaties oefeningen gehouden om het ontruimingsplan goed te laten verlopen. Een belangrijke rol in het schoolnoodplan is weggelegd voor de BHV’ers (bedrijfshulpverleners). BHV’ers zijn, op elke locatie, personeelsleden die zich als hulpverlener beschikbaar hebben gesteld en wiens opdrachten opgevolgd moeten worden. BHV-ers oefenen regelmatig en worden bijgeschoold.

   Preventie

   De schoolleiding het recht om, al dan niet in samenwerking met de politie, te controleren op het bezit van verboden middelen en voorwerpen middels controle van de kluisjes, tassencontrole en/of preventief fouilleren. Tevens heeft de schoolleiding het recht de verboden middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan aangifte te doen.

   Ongewenst gedrag

   Heeft een leerling klachten over ongewenst gedrag van medewerkers of andere leerlingen, dan is de leerling welkom bij de schoolleiding, de (externe) vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur.

   Rookvrije generatie

   In de schoolgebouwen van het Bonhoeffer College geldt een algeheel rookverbod. Dit betekent dat leerlingen, medewerkers en bezoekers niet in het schoolgebouw en op het terrein van de school mogen roken. Dit geldt ook in de pauzes en na de lessen.

   Open dagen

   We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

   Ouders groep 8

   Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

   Schoolgids

   Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

   Bonhoeffer College schoolgids