Schoolnoodplan

Voor alle locaties van het Bonhoeffer College is een schoolnoodplan opgesteld. Elke locatie beschikt over een uitgewerkt calamiteitenplan dat voldoet aan de Arbo-eisen van de desbetreffende locatie. In dit plan staat wat te doen in geval van nood en wat ieders taak is. Vooral de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) moeten goed weten wat zij in geval van nood moeten doen. Op alle locaties testen we de materialen regelmatig en houden BHV’ers oefeningen, zodat zij goed weten wat te doen bij calamiteiten.

   Preventie

   De schoolleiding het recht om, al dan niet in samenwerking met de politie, te controleren op het bezit van verboden middelen en voorwerpen middels controle van de kluisjes, tassencontrole en/of preventief fouilleren. Tevens heeft de schoolleiding het recht de verboden middelen en voorwerpen in beslag te nemen en hiervan aangifte te doen.

   Ongewenst gedrag

   Heeft een leerling klachten over ongewenst gedrag van medewerkers of andere leerlingen, dan is de leerling welkom bij de schoolleiding, de (externe) vertrouwenspersoon of de vertrouwensinspecteur.

   Rookverbod

   Binnen de schoolgebouwen van het Bonhoeffer College mag niet worden gerookt.

   Open dagen

   We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

   Ouders groep 8

   Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

   Schoolgids

   Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

   Bonhoeffer College schoolgids