Heb je een klacht, dan is de vertrouwenspersoon jouw eerste aanspreekpunt. Hij of zij vertelt over de procedure en helpt je waar nodig. Enkele vertrouwenspersonen richten zich speciaal op de gevolgen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme, agressie en geweld.

De vertrouwenspersonen van onze school zijn:

Vertrouwensinspecteur

Wordt de leerling seksueel misbruikt of ervaart hij of seksuele intimidatie? Dan is hij of zij welkom bij de schoolleiding, vertrouwenspersoon of vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur is elke werkdag tussen 8:00 en 17:00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900-1113111.

  Professionele hulp

  Op elke locatie werkt een jeugdmaat-schappelijk werker van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD). De maatschappelijk werker begeleidt de leerlingen kort als hij of zij problemen in de privésfeer heeft. Hij of zij geeft leerlingen en ouders/verzorgers advies, verwijst hen door naar andere hulpverleners en is preventief actief tegen schooluitval. Vertrouwen vormt de basis voor goede hulpverlening. Daarom betrekken wij de ouders/verzorgers zo veel mogelijk bij het proces.

  Wijkzorgteam

  Het komt voor dat leerlingen zowel binnen als buiten de school ontsporen. Het Bonhoeffer College maakt daarom onderdeel uit van het wijkzorgteam. Het wijkzorgteam bestaat uit politie, maatschappelijk werk en Mediant en bespreekt regelmatig de situatie rondom leerlingen met grote problemen.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids