Heb je een klacht, dan is de vertrouwenspersoon jouw eerste aanspreekpunt. Hij of zij vertelt over de procedure en helpt je waar nodig. Enkele vertrouwenspersonen richten zich speciaal op de gevolgen van ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, discriminatie, racisme, agressie en geweld.

De vertrouwenspersonen van onze school zijn:

Vertrouwensinspecteur

Wordt de leerling seksueel misbruikt of ervaart hij of seksuele intimidatie? Dan is hij of zij welkom bij de schoolleiding, vertrouwenspersoon of vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur is elke werkdag tussen 8:00 en 17:00 uur te bereiken op telefoonnummer 0900-1113111.

  Professionele hulp

  Locaties Bruggertstraat, Geessinkweg, Van der Waalslaan en Wethouder Beversstraat werken samen met een schoolwijkcoach. De schoolwijkcoach biedt kortdurende begeleiding aan leerlingen met problemen in de privésfeer. Hij/zij adviseert leerlingen, ouders en verwijst leerlingen indien nodig door naar een andere vorm van hulpverlening. De schoolwijkcoach is preventief actief in de strijd tegen schooluitval.

  Voor leerlingen van locatie Vlierstraat Praktijkonderwijs is een onderwijsjeugdhulparrangement in samenwerking met Pluryn. Een medewerker van Pluryn is vijf dagen per week in de school aanwezig en biedt jeugdhulp indien nodig. Door de samenwerking tussen school en Pluryn wordt er snel en efficiënt gehandeld en kunnen wachtlijsten worden vermeden. Bij alle vormen van hulpverlening staat de vertrouwelijkheid voorop en worden ouders zoveel mogelijk bij het proces betrokken.

  Wijkzorgteam

  Soms hebben leerlingen niet alleen binnen, maar ook buiten school te kampen met problemen. Daarom maakt het Bonhoeffer College deel uit van het wijkzorgteam. Dit is een groep professionals van de school en van verschillende instanties zoals politie, maatschappelijk werk en Mediant. Deze groep komt regelmatig bij elkaar om de situatie rond leerlingen met grote problemen te bespreken. Het welzijn van de leerling staat hierbij voorop.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids