Onze school heeft een klachtenprocedure voor klachten over het College van Bestuur of medewerkers van het Bonhoeffer College.

Om welke klachten gaat het?

 • onjuiste/verkeerde/ongepaste begeleiding van leerlingen;
 • onverantwoord pedagogisch handelen;
 • onjuiste beoordeling van prestaties van leerlingen;
 • onjuiste advisering of verwijzing van leerlingen;
 • seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten;
 • miscommunicatie tussen ouders en school;
 • verkeerd straffen, schorsen of verwijderen;
 • gelijke gevallen niet gelijk behandelen;
 • klachten van leerlingen of ouders onzorgvuldig behandelen;
 • verkeerde houding aannemen ten opzichte van de ouders;
 • verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders;
 • onvoldoende kwaliteit van onderwijs;
 • onvoldoende veiligheid op school;
 • onvoldoende bepalen van beleid;
 • onvoldoende zorg voor hygiëne;
 • verkeerde inning van ouderbijdrage;
 • aanbieden van te weinig onderwijstijd;
 • onjuiste verwerking van persoonsgegevens.

  Wanneer de klacht niet tussen de betrokken personen wordt opgelost, dan wordt de klacht volgens artikel 2.3 van de klachtenregeling voorgelegd aan de teamleider of locatiedirecteur. Als er dan nog geen passende oplossing is, kan de klager zich richten tot de schoolleider. De schoolleider neemt uiteindelijke de beslissing.

  Tijdens de behandeling van de klacht, mag de klager zijn klacht altijd neerleggen bij de klachtencommissie. In de Klachtenregeling op Carmel.nl staat de klachtenafhandeling beschreven.

  Klokkenluidersregeling

  De Klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden (dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan) willen melden met betrekking tot de instellingen/scholen van de Stichting Carmelcollege en het bestuursbureau, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Volgens de in de Klokkenluidersregeling beschreven procedure kan het vermoeden van een misstand worden voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken.

  De regeling is niet bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en medewerkers die vallen onder de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamen. Download de Klokkenluidersregeling en de namen van de leden van de Commissie Integriteitsvraagstukken hier. Of vraag het op bij de schoolleiding.

  Ongewenst gedrag

  Bij vragen of klachten over ongewenst gedrag (seksueel misbruik en seksuele intimidatie) van medewerkers of medeleerlingen kan een leerling zich wenden tot de schoolleiding, de (externe) vertrouwenspersoon van de school of de vertrouwensinspecteur.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids