Onze school heeft een klachtenprocedure voor klachten over het College van Bestuur of medewerkers van het Bonhoeffer College.

Om welke klachten gaat het?

 • Verkeerde beslissingen of het uitblijven van noodzakelijke beslissingen
 • Onjuiste/verkeerde/ongepaste begeleiding.
 • Onverantwoord pedagogisch gedrag.
 • Onjuiste beoordeling van prestaties.
 • Onjuiste advisering of verwijzing van leerlingen
 • Seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.
 • Miscommunicatie tussen ouders en school.
 • Verkeerd straffen, schorsen of verwijderen.
 • Gelijke gevallen niet gelijk behandelen.
 • Klachten van leerlingen of ouders onzorgvuldig behandelen;
 • Verkeerde houding ten opzichte van de ouders.
 • Verkeerde informatie verstrekken aan (gescheiden) ouders.
 • Onvoldoende kwaliteit van onderwijs.
 • Onvoldoende veiligheid op school.
 • Onvoldoende beleid.
 • Onvoldoende zorg voor hygiëne.
 • Verkeerde inning van ouderbijdrage.
 • Aanbieden van te weinig onderwijstijd.
 • Onjuiste verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer de klacht niet tussen de betrokken personen wordt opgelost, dan wordt de klacht volgens artikel 2.3 van de klachtenregeling voorgelegd aan de teamleider of locatiedirecteur. Als er dan nog geen passende oplossing is, kan de klager zich richten tot de schoolleider. De schoolleider neemt uiteindelijke de beslissing.

Tijdens de behandeling van de klacht, mag de klager zijn klacht altijd neerleggen bij de klachtencommissie. In de Klachtenregeling op Carmel.nl staat de klachtenafhandeling beschreven.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids