We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met veel plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Een kind dat goed onderwijs volgt, heeft kansen voor de toekomst. We streven voor alle leerlingen naar zoveel mogelijk onderwijstijd. Daarom houden we voor alle leerlingen hun schoolaanwezigheid bij. Als een leerling het lastig vindt om naar school te gaan óf als er andere zorgen zijn, dan gaan we met de ouder en leerling in gesprek over wat de leerling nodig heeft. In Twente maken alle scholen - binnen het primair- en voortgezet onderwijs - gebruik van de Regionale kaart Schoolaanwezigheid. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met ziekmeldingen en samenwerken met de jeugdarts en leerplicht. Klik hier voor meer informatie.

Heeft de leerling een bijzondere activiteit, zoals een bruiloft of een begrafenis? Dan kunnen ouders/verzorgers hiervoor verlof aanvragen bij de teamleider. Plan afspraken bij de tandarts, orthodontist of huisarts zoveel mogelijk buiten de lessen.

Afwezigheid op school zonder verlofaanvraag, wordt aangemerkt ongeoorloofd verzuim (spijbelen). Bonhoeffer College meldt verzuim bij de leerplichtambtenaar volgens de richtlijnen die zijn opgenomen in de Regionale kaart schoolaanwezigheid.
Ga naar Enschede.nl/leerplicht

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids