Heeft de leerling een bijzondere activiteit, zoals een bruiloft of begrafenis? Ouders/verzorgers zijn verplicht om dit aan te vragen bij de teamleider. Moet de leerling naar de tandarts of huisarts? Wij verzoeken om dit zoveel mogelijk buiten de lessen om te plannen.

Als het kind geen verlof vraagt en zonder overleg de les verzuimt, wordt de afwezigheid als ongeoorloofd (spijbelen) beschouwd. Bonhoeffer College meldt verzuim bij de leerplichtambtenaar volgens de richtlijnen die zijn opgenomen in de verzuimkaart. De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs, GGD-JGZ en gemeente over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school, afdeling Leerplicht en de GGD-JGZ. Kijk voor de verzuimkaart en overige informatie over leerplicht en verzuim op enschede.nl/leerplicht.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids