De school is verplicht ‘luxe-verzuim’ te melden bij de leerplichtambtenaar. Het Bonhoeffer College volgt hiervoor de vastgestelde richtlijnen van de leerplicht die in de verzuimkaart zijn opgenomen. De verzuimkaart is een schematische weergave van de afspraken tussen onderwijs, GGD-JGZ en gemeente over het melden van verzuim. Daarnaast zijn op hoofdlijnen de te ondernemen acties weergegeven van de school, afdeling Leerplicht en de GGD-JGZ. De verzuimkaart en overige informatie over leerplicht en verzuim is te vinden op enschede.nl/leerplicht.

Natuurlijk kan een leerling voor bijzondere gebeurtenissen, zoals een bruiloft, vrij krijgen. Ouders/verzorgers moeten dat minimaal 8 weken van te voren aanvragen bij de teamleider. Ouders/verzorgers kunnen hiervoor het aanvraagformulier van de gemeente gebruiken. Deze is te downloaden via enschede.nl/leerplicht.

Als de leerling naar een dokter of tandarts moet, kan ook daarvoor vrij gegeven worden, maar om het missen van lessen zoveel mogelijk te voorkomen, is het beter om dit soort bezoeken buiten schooltijd af te leggen. Als de leerling geen verlof vraagt en zonder overleg de les verzuimt, wordt de afwezigheid als ongeoorloofd (spijbelen) beschouwd.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids