Meestal kan een kind geplaatst worden op de locatie en schoolsoort die de voorkeur heeft. Als er redenen zijn om dat niet te doen, is er altijd overleg en wordt er gezamenlijk met de ouders naar een andere oplossing gezocht. In Enschede hebben alle scholen gezamenlijk afspraken gemaakt over het proces van plaatsing en advisering.

Na de aanmelding begint de toelatingsprocedure. De beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool. Dit advies wordt voor 24 maart vastgesteld. Bij leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben, neemt 1-loket een besluit over de plaatsing. 1-loket is een bovenschoolse plaatsingscommissie.

Bonhoeffer College heeft een brugperiode van 2 jaar. Een extra jaar brugklas geeft leerlingen meer tijd om zich te ontwikkelen, maar biedt ook uitdaging om vakken op een hoger niveau te volgen en uiteindelijk het best passende onderwijsniveau te bereiken.

Leerlingen worden in het eerste en tweede leerjaar in dakpanklassen geplaatst. In dakpanklassen komen niveaus samenkomen en wordt gedifferentieerd lesgegeven. De ontwikkelkans voor de leerling wordt hiermee zo optimaal mogelijk gemaakt. Aan het eind van leerjaar 2 wordt bepaald welke onderwijssoort de meest geschikte vervolgopleiding is.

Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure gehanteerd.

Plaatsing 1e leerjaar (schooljaar 2024-2025)

  • Leerlingen die op 26 of 27 maart 2024 zijn aangemeld voor het 1e leerjaar (conform het advies van de basisschool), kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.*
  • Individuele leerlingen die zich tussen 28 maart 2024 en 1 juli 2024 aanmelden, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur.*
  • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2024 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie. De mogelijkheid bestaat dat er binnen een leerjaar of niveau op het Bonhoeffer College geen plek is.
  • Gezien de individuele trajecten op het praktijkonderwijs geldt er bij de aanmelding voor Vlierstraat PrO geen einddatum.
  • Plaatsing op het praktijkonderwijs gaat in overleg met de locatiedirectie en is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

* onder de voorwaarde dat deze leerlingen plaatsbaar zijn in het reguliere onderwijs

Plaatsing leerjaar 2 en hoger (schooljaar 2024-2025)

  • Leerlingen die voor 15 mei 2024 zijn aangemeld voor het 2e leerjaar of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.*
  • Leerlingen die tussen 15 mei 2024 en 1 juli 2024 aangemeld zijn voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur.*
  • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2024 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie. De mogelijkheid bestaat dat binnen een leerjaar of niveau op het Bonhoeffer College geen plek is.
  • Leerlingen die voor 15 mei 2024 zijn aangemeld voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van het kunnen volgen van het door hen gekozen vakkenpakket

* onder de voorwaarde dat deze leerlingen plaatsbaar zijn in het reguliere onderwijs

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids