Het besluit dat en de reden waarom een leerling wordt geschorst, worden schriftelijk door de schoolleider aan de leerling en ouders/verzorgers bekend gemaakt.

Indien ernstig gedrag meerdere keren voorkomt, mag de schoolleider de leerling definitief van school verwijderen. Dit is vastgelegd in artikel 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Is een leerling nog leerplichtig, dan vindt altijd overleg met de inspecteur plaats. Nadat het besluit is genomen, mogen ouders/verzorgers binnen 6 weken bezwaar maken bij het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege.

De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. zijn op te vragen bij de schoolleiding.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids