Privacy verklaring

Bonhoeffer College respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband benutten. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Carmelcollege, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De AVG regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school.


Foto- en video-opnamen door Bonhoeffer College

Bij de aanmelding van de minderjarige leerling vraagt de school aan de ouders/verzorgers schriftelijk toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video-opnamen. Deze toestemming geldt voor de volledige schoolperiode, tenzij ouders/verzorgers aangeven hun toestemming in te trekken. De foto’s en video’s kunnen op onze website of social media worden geplaatst. Foto’s en video’s op de website worden gepubliceerd in een afgeschermde omgeving en zijn uitsluitend te bekijken door leerlingen en ouders/verzorgers van onze school. Portretten van leerlingen worden nooit zonder schriftelijke toestemming voor wervingsacties en andere commerciële uitingen gebruikt.

Toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal

Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal is toestemming nodig van de ouders/verzorgers of de leerling (16 of ouder).

Toestemming kan in Somtoday aangegeven worden voor de volgende onderdelen:.

 • Toestemming voor gebruik beeldmateriaal in: schoolgids, schoolbrochure, Website en PR-doeleinden van de school.
 • Toestemming voor verspreiden beeldmateriaal in onze sociale-media kanalen (Facebook en Instagram).
 • Toestemming voor gebruik persoonsgegevens en/of beeldmateriaal in nieuwsbrieven

Deze onderdelen staan standaard op “geen toestemming”. De ouders/verzorgers of de leerling (16 of ouder) moet bij elk onderdeel aangeven of toestemming gegeven wordt.

Protocol social media

Social media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van social media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de locatie. Social media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar social media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.
Bonhoeffer College heeft een reglement social media. Met dit reglement kan het gesprek op de locatie, in de klas, maar ook thuis gevoerd worden over wat er acceptabel is op social media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van Stichting Carmelcollege, voor het gebruik van social media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op de locatie en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de locatie.
In dit reglement is een bijlage opgenomen waarin het handelen van de leerlingen overeenkomstig dit reglement beschreven wordt.


  Beeld- en geluidsopnames maken door leerlingen

  Leerlingen mogen niet zomaar foto’s, filmpjes en geluidsopnames maken in de school en op het schoolterrein. Dit mag alleen als de docent en de persoon om wie het gaat duidelijk toestemming hebben gegeven.

  Bij misbruik van de privacy van leerlingen, medewerkers of de naam van de school neemt de school passende maatregelen. Afhankelijk van de zwaarte van het materiaal varieert dit van schorsing tot verwijdering van school.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids