Privacy verklaring

Bonhoeffer College respecteert de privacy van iedereen die bij de school betrokken is. We werken met verschillende soorten persoonsgegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadressen en resultaten (cijfers) en maken daarvoor gebruik van verschillende geautomatiseerde systemen waarin we data opslaan.

We verplichten ons om naar beste vermogen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en met de systemen die we in dat verband benutten. In onze privacyverklaring, die in het bijzonder betrekking heeft op de persoonsgegevens van leerlingen, hun wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers, willen we dit bevestigen en vastleggen.

Deze privacyverklaring maakt deel uit van het algemeen beleid van Stichting Carmelcollege, in het bijzonder het beleid op gebied van integriteit en privacybescherming en vindt overige grondslag in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). De AVG regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school.

Schoolfoto’s

Ouders/verzorgers kunnen er voor kiezen om de schoolfoto(’s) van hun kind te kopen. Zij ontvangen de schoolfoto’s digitaal, via e-mail, vrijblijvend van de schoolfotograaf. Ouders/verzorgers kunnen kiezen welke foto’s zij willen ontvangen.

Vanuit het oogpunt van veiligheid en gemak heeft het Bonhoeffer College voor betaling via internetbankieren of overschrijvingsformulier gekozen. Wanneer er niet tijdig of voldoende betaald wordt, dan ontvangen ouders/verzorgers een betalingsherinnering van de fotograaf. Eventueel gevolgd door een tweede herinnering met verhoging. Uiteindelijk zal een eventuele vordering uit handen worden gegeven.

Om met deze methode te kunnen werken heeft de schoolfotograaf naast de naam van de leerling ook het e-mailadres nodig. Onze schoolfotograaf werkt volledig volgens de AVG. Middels een contract heeft het Bonhoeffer College laten vastleggen dat alle gegevens die wij als school verstrekken uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van deze fotoactie.

Mochten ouders bezwaar hebben tegen overhandiging van bovengenoemde gegevens, dan kunnen zij dit schriftelijk aan school kenbaar maken. Het Bonhoeffer College zal de gegevens dan niet doorgeven aan de schoolfotograaf. Er wordt dan ook digitaal geen vrijblijvend fotopakket toegezonden. Eventueel kunnen foto’s achteraf (niet vrijblijvend) nabesteld worden bij de schoolfotograaf.

Toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal

Op onze school laten wij met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar we mee bezig zijn. Er worden foto’s en/of video’s gemaakt tijdens bijvoorbeeld schoolexcursies, lessen en activiteiten. Ook de leerling kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij zijn door AVG-wetgeving verplicht om hiervoor toestemming te vragen.

Is de leerling jonger dan 16 jaar? Dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal waarop de leerling te zien bent. Leerlingen van 16 jaar en ouder kunnen zelf toestemming geven, daarvoor is volgens de wet geen toestemming van de ouders/verzorgers nodig.

Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen (16+) kunnen zelf in Somtoday vastleggen waar ze wel of juist geen toestemming voor geven. Deze voorkeuren kunnen op elk gewenst moment worden aangepast. Er wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal:

 • In de (digitale) schoolgids en/of schoolbrochure en/of openbare website/(digitale) nieuwsbrieven en/of presentaties;
 • Via onze social media kanalen, zoals Facebook en Instagram;
 • Op het besloten deel van de website van de school;
 • In het jaarboek (eindexamenjaar)

  Beeld- en geluidsopnames maken door leerlingen

  Leerlingen mogen niet zomaar foto’s, filmpjes en geluidsopnames maken in de school en op het schoolterrein. Dit mag alleen als de docent en de persoon om wie het gaat duidelijk toestemming hebben gegeven.

  Bij misbruik van de privacy van leerlingen, medewerkers of de naam van de school neemt de school passende maatregelen. Afhankelijk van de zwaarte van het materiaal varieert dit van schorsing tot verwijdering van school.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids