Bonhoeffer College

Tijdens de thema-avond kregen we inzichten in de Positieve Psychologie. Wat kan het voor jou en jouw kind betekenen en praktische oefeningen om hiermee een start te maken.

Goed om te horen dat ouders het als inspirerend hebben ervaren om even stil te staan in het nu. En het positieve als uitgangspunt te nemen - even niet mee in de ratrace en het voorleven van je visie!

Dank voor de betrokkenheid! De volgende thema-avond van de Ouderacademie is in oktober. Meer informatie volgt nog, maar noteer vast in je agenda: donderdag 24 oktober 2024.


Meer informatie of suggesties?

Wil je meer weten over de Ouderacademie? Kijk hier: Ouderacademie. Of heb je zelf een heel ander idee voor een workshop? We horen het graag! Mail jouw vraag of suggestie(s) naar [email protected].