Bonhoeffer College

Aan dit adres is ook de mavo- en vakhavostroom gelegen, ook wel Bonhoeffer College locatie Geessinkweg. Vanaf het nieuwe schooljaar wordt het pand aan de Geessinkweg gesplitst in de locatie Geessinkweg en het Expertisecentrum. Het blijven hiermee twee aparte locaties.

Wat betekent dit voor de huidige en toekomstige leerlingen van het Expertisecentrum?
Alle lessen en activiteiten vinden vanaf het nieuwe schooljaar 2023-2024 plaats op de nieuwe locatie aan de Geessinkweg. De medewerkers van het Expertisecentrum verhuizen natuurlijk ook mee naar het nieuwe pand. Met Julie Kuijpers als locatiedirecteur, Richard Kleinsman als teamleider en Lotte Bijl als ondersteuningscoördinator. Er verandert dus niks aan het onderwijs en de begeleiding die onze leerlingen ontvangen.

Waar wordt het Expertisecentrum geplaats aan de Geessinkweg?
Aan het schoolgebouw aan de Geessinkweg 100 wordt komende tijd druk gewerkt om ruimte te maken voor het Expertisecentrum. Er is straks een aparte ingang voor leerlingen, medewerkers en bezoekers van het Expertisecentrum. Zowel vanaf de straatkant als in het gebouw zelf. Beide zijn aan de linkerkant van het gebouw gelegen. Dit zal ook worden aangegeven met borden. Verder heeft het Expertisecentrum geen overlap met de mavo/vakhavo locatie van de Geessinkweg. Het blijven twee aparte locaties, met een eigen ‘afgeschermd’ deel in het gebouw.

Waarom verhuist het Expertisecentrum?
Als een grote scholengroep in Enschede blijven we constant kijken naar het totaalplaatje van de huisvesting van alle Bonhoeffer locaties en of het nog past bij het onze leerlingen. Het Expertisecentrum en Educatie & Begeleiding is in de ondersteuning van leerlingen en medewerkers een belangrijke schakel in Passend Onderwijs. Daarmee is het van grote waarde voor Bonhoeffer College. Dat willen we hoe dan ook behouden voor de toekomst.

De kleinschaligheid van ons Expertisecentrum past echter niet meer bij de huidige huisvesting aan de Vlierstraat 85 en het pand aan de Geessinkweg is momenteel erg ruim opgezet voor alleen onze mavo- en vakhavostroom. Zodoende is er gekozen voor een verhuizing van het Expertisecentrum naar de Geessinkweg en om het gebouw te splitsen in de twee locaties.

Contactgegevens met ingang van 4 september 2023:
Geessinkweg 100
7544 ND Enschede
T. (053) 751 21 00 | M. [email protected]