Gedragsregels ICT-voorzieningen

  • Tijdens de les mogen de leerlingen telefoons en tablets alleen gebruiken als de docent daar duidelijk toestemming voor heeft gegeven.
  • Bellen mag alleen tijdens de reguliere pauze buiten de lokalen op de daarvoor aangewezen plekken.
  • Het gebruik van telefoons en tablets mag nooit hinderlijk zijn voor anderen.

Bij het niet naleven van bovenstaande regels mag de school het apparaat innemen.

Iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van het Bonhoeffer College dient zich daarbij te houden aan onze 'Gedragsregels ICT-voorzieningen'.

Protocol social media

Social media spelen een belangrijke rol in het leven van leerlingen. Het gebruik van social media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen de locatie. Social media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen te verleggen. Maar social media brengen ook risico’s met zich mee, zoals pesten en het ongewild delen van foto’s of andere gegevens.

Bonhoeffer College heeft een reglement social media. Met dit reglement kan het gesprek op de locatie, in de klas, maar ook thuis gevoerd worden over wat er acceptabel is op social media (en wat niet). De afspraken zijn van toepassing op alle leerlingen van Stichting Carmelcollege, voor het gebruik van social media op mobiele telefoons en andere (mobiele) devices. Niet alleen op de locatie en in de klas, maar ook in het mediagebruik buiten de locatie.
In dit reglement is een bijlage opgenomen waarin het handelen van de leerlingen overeenkomstig dit reglement beschreven wordt.

Beeld- en geluidsopnames maken door leerlingen

Leerlingen mogen niet zomaar foto’s, filmpjes en geluidsopnames maken in de school en op het schoolterrein. Dit mag alleen als de docent en de persoon om wie het gaat duidelijk toestemming hebben gegeven.

Bij misbruik van de privacy van leerlingen, medewerkers of de naam van de school neemt de school passende maatregelen. Afhankelijk van de zwaarte van het materiaal varieert dit van schorsing tot verwijdering van school.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids