Online schoolgids

Schoolgids

Vmbo-basis en -kader

Vmbo-basis en -kader staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en duurt 4 jaar.

In het 1e en 2e leerjaar volgt de leerling alle vakken. Na het 2e leerjaar kiest een leerling een sector. In het 3e en 4e leerjaar volgt de leerling de vakken die horen bij die sector. Op basis van de resultaten bepalen wij het niveau van de leerling. Je kunt vmbo-basis en -kader volgen op onze locatie Wethouder Beversstraat, waar wij leerlingen op alle niveaus ontvangen. Ook bieden wij in de brugklas een combinatieklas vmbo-k/t.

Aan het eind van het tweede leerjaar kiest de leerling een bepaalde 'sector'. Het Bonhoeffer College kent binnen het vmbo-basis en vmbo-kader drie sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn en Economie.

Op de locatie Wethouder Beversstraat kunnen leerlingen in leerjaar 1 terecht voor een combinatieklas vmbo-kader-mavo. Leerlingen die een kader-advies krijgen van de basisschool, maar die een stijgende lijn laten zien in hun ontwikkeling, kunnen in deze combiklas geplaatst worden. De leerlingen in deze klas krijgen les op mavo-niveau en volgen het lesprogramma van de Geessinkweg.

Nieuw examenprogramma’s

Vanaf augustus 2016 werkt de Wethouder Beversstraat in de bovenbouw met de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s. Dit betekent dat leerlingen vanaf leerjaar 3 een beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken moeten kiezen. Op die manier kunnen zij een programma op maat samenstellen.

Op de Wethouder Beversstraat bieden we 6 verschillende profielen aan:

  • Economie & Ondernemen
  • Horeca, Bakkerij & Recreatie
  • Bouwen, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren & Energie (met keuzemodule Mobiliteit & Transport)
  • Media, Vormgeving & ICT
  • Zorg & Welzijn

Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Avo-vakken

Welk profiel een leerling ook kiest, hij krijgt altijd Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, lichamelijke opvoeding en culturele kunstzinnige vorming (CKV). Daarbij volgt de leerling nog twee sector-vakken die samenhangen met gekozen profiel. Bijvoorbeeld: bij het profiel ‘Economie & Ondernemen’ zijn dat de vakken economie en Duits.

Het beroepsgerichte profielvak

Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedere leerling binnen het gekozen profiel volgt. Leerlingen leren hier de basiskennis en de basisvaardigheden die zij nodig hebben om in een beroep of werkveld goed te functioneren.

De beroepsgerichte keuzevakken

In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg kiezen leerlingen vier beroepsgerichte keuzevakken. Wil een leerling meer van één vakgebied weten, dan kiest hij voor keuzevakken die daar dieper op ingaan. Maar leerlingen kunnen ook kiezen voor keuzevakken die hen kennis laten maken met andere werkvelden.

De school begeleidt de leerling bij het maken van keuzes voor het profiel en de beroepsgerichte keuzevakken. Dit gebeurt tijdens de Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB). Op de Wethouder Beversstraat begint de LOB in de onderbouw. Aan de hand van opdrachten denken leerlingen na over hun kwaliteiten en hun interesses. Ze krijgen per week twee lessen op de praktijkvloeren van de bovenbouw en maken zodoende kennis met de opleidingen van de bovenbouw en voeren een loopbaangesprek met de mentor.Schoolgids 2018 2019

Download de schoolgids

Download (PDF)