Na de aanmelding begint de toelatingsprocedure. De beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool dat voor 15 maart wordt vastgesteld. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets naar een hoger niveau wordt bijgesteld, dan wordt de beslissing over de toelating hierop gebaseerd. Bij leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben, neemt een bovenschoolse plaatsingscommissie het besluit over de plaatsing van de leerling. Daarbij staat de vraag centraal welke locatie het meest geschikt is om invulling te geven aan de bijzondere ondersteuning die voor de betrokken leerling nodig is.

Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure gehanteerd.

Ouders/verzorgers kunnen op het aanmeldingsformulier de locatie van hun voorkeur opgeven, maar dit betekent niet dat een kind daar ook zonder meer geplaatst kan worden. Het aantal plaatsen op een locatie is beperkt zodat in sommige gevallen plaatsing op de voorkeurslocatie niet mogelijk is en naar een andere oplossing gezocht zal worden. Dit kan dan plaatsing op dezelfde afdeling van een andere locatie zijn, plaatsing op een wachtlijst of het zoeken van een oplossing buiten het Bonhoeffer College. In Enschede hebben alle scholen gezamenlijk afspraken gemaakt over het proces van plaatsing en advisering.


Plaatsing 1e leerjaar (schooljaar 2021-2022)

  • Leerlingen die op 10 of 11 maart 2021 zijn aangemeld voor het 1e leerjaar (conform het advies van de basisschool), kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.*
  • Individuele leerlingen die zich tussen 19 maart 2021 en 1 juli 2021 aanmelden, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur.*
  • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2021 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie. De mogelijkheid bestaat dat er binnen een leerjaar of niveau op het Bonhoeffer College geen plek is.
  • Gezien de individuele trajecten op het praktijkonderwijs geldt er bij de aanmelding voor Vlierstraat PrO geen einddatum.
  • Plaatsing op het praktijkonderwijs gaat in overleg met de locatiedirectie en is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

* onder de voorwaarde dat deze leerlingen plaatsbaar zijn in het reguliere onderwijs

Plaatsing leerjaar 2 en hoger (schooljaar 2021-2022)

  • Leerlingen die vóór 14 mei 2021 zijn aangemeld voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.*
  • Leerlingen die tussen 15 mei 2021 en 1 juli 2021 aangemeld zijn voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur.*
  • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2021 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie. De mogelijkheid bestaat dat binnen een leerjaar of niveau op het Bonhoeffer College geen plek is.
  • Plaatsing op de locatie Wethouder Beversstraat (vmbo-basis en vmbo-kader) gaat in overleg met de locatiedirectie.

* onder de voorwaarde dat deze leerlingen plaatsbaar zijn in het reguliere onderwijs

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids