Resultaten

Resultaten zijn afhankelijk van de inzet en het inzicht van leerlingen, maar zeker ook van de inzet en het beleid van de school en de professionaliteit van de docenten. Daarom maakt de school elk jaar een scholingsplan ter bevordering van de deskundigheid van de docenten.

Met deskundige docenten alleen is een school er nog niet. Docenten moeten kunnen werken in een stimulerende omgeving met goede hulpmiddelen. Bonhoeffer College investeert veel in de gebouwen en voorzieningen. Dat heeft ertoe geleid dat locaties beschikken over een goed ingerichte aula, prima studiehuizen, een mediatheek/bibliotheek, professioneel ingerichte praktijklokalen, goede computerlokalen, internetaansluitingen en WiFi. Al deze inspanningen van de school (en van de leerlingen!) dragen bij aan het behalen van goede resultaten. Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de prestaties van alle scholen in beeld. De gegevens zijn te vinden op Onderwijsinspectie.nl.

  Scholenopdekaart.nl

  De website Scholenopdekaart.nl toont alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, verzameld in één systeem. Het is bedoeld als een instrument waarmee scholen laten zien hoe ze scoren op twintig onderdelen, zoals examenresultaten, doorstroom, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De gegevens worden vergeleken met een landelijk gemiddelde (benchmark).

  De informatie op de website is afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Belanghebbenden van de school - zoals leerlingen, ouders, basisscholen, de gemeente en samenwerkingspartners - kunnen online zien hoe de school presteert.


  Vroegtijdig schoolverlaters

  Er zijn leerlingen die de scholen van Bonhoeffer College verlaten zonder diploma, zogenaamde voortijdig schoolverlaters (vsv). Het aantal vsv-ers in schooljaar 2021/2022 is:

  • vo onderbouw: 1 leerling (0,05%)
  • vmbo bovenbouw: 8 leerlingen (0,94%)
  • havo/vwo bovenbouw: 2 leerlingen (0,18%)


  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids