Passend onderwijs

Het Bonhoeffer College biedt een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod aan voor elke leerling. Hierdoor kan de leerling zijn of haar schoolloopbaan bijna altijd afronden op de locatie waar hij of zij is begonnen.

De mentor heeft een spilfunctie richting de leerlingen en de ouders. De mentor is betrokken bij het handelingsplan en heeft individuele gesprekken met de leerling en de ouders/verzorgers. Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, meldt de mentor hem/haar aan bij het interne begeleidingsteam van de locatie. Het begeleidingsteam maakt een plan van aanpak en bespreekt dit met de mentor.

Eén van de opties is dat de leerling een interne begeleide werkplek krijgt. Dit is een plaats waar leerlingen ondersteuning krijgen op zowel sociaal emotioneel als didactisch gebied.

  Expertisecentrum

  Als de begeleiding op de intern begeleide werkplek niet genoeg is, kan de leerling naar het Expertisecentrum voor tijdelijke ondersteuning. Het Expertisecentrum is gevestigd op de Vlierstraat 85.

  Het Expertisecentrum bestaat uit 2 teams:

  • Team Expertise: scholing, training, advisering en bemiddeling van de leerling op de locatie en locatie-ondersteuning.
  • Team Educatie en Begeleiding: heeft als doel om te zorgen dat de leerling terugkeert naar de locatie waar hij of zij vandaan komt. De locatie blijft verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en de leerling blijft dit programma zo veel mogelijk volgen.

  Samenwerkingsverband VO2302

  Met de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dat betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft om voor alle leerlingen een passende onderwijsplek te vinden.

  Zodra ouders hun kind hebben aangemeld bij de school van hun keuze en blijkt dat hij of zij extra zorg nodig heeft, kijken we eerst of we ondersteuning in de klas kunnen bieden. Daarna kijken we naar de andere interne begeleidingsmogelijkheden. In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er geen passende plek binnen het Bonhoeffer College is. Dan onderzoeken we met een externe commissie en andere VO-scholen binnen het Samenwerkingsverband VO 2302 welke school wel de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so. Het Samenwerkingsverband VO 2302 is een verband van 10 VO-scholen in Twente die gezamenlijk een dekkend aanbod hebben in het kader van Passend onderwijs.

  Open dagen

  We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

  Ouders groep 8

  Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

  Schoolgids

  Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

  Bonhoeffer College schoolgids