Meestal kan een kind geplaatst worden op de locatie en schoolsoort die de voorkeur heeft. Als er redenen zijn om dat niet te doen, is er altijd overleg en wordt er gezamenlijk met de ouders naar een andere oplossing gezocht. In Enschede hebben alle scholen gezamenlijk afspraken gemaakt over het proces van plaatsing en advisering.

Na de aanmelding begint de toelatingsprocedure. De beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool. Dit advies wordt voor 1 maart vastgesteld. Bij leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben, neemt 1-loket een besluit over de plaatsing. 1-loket is een bovenschoolse plaatsingscommissie. Leerlingen worden in het eerste leerjaar in homogene of in dakpanklassen geplaatst. In een homogene brugklas zitten leerlingen met hetzelfde leerniveau bij elkaar in de klas. Dakpanklassen zijn klassen waar twee niveaus samenkomen, bijvoorbeeld mavo en havo. In een mavo/havo dakpanklas wordt getoetst op mavo niveau en wordt lesgegeven op het niveau van de dakpanklas dat voor de leerling het meest geschikt is. In dit geval geven we dus les op mavo niveau of op havo niveau: er wordt gedifferentieerd lesgegeven. De ontwikkelkans voor de leerling wordt hiermee zo optimaal mogelijk gemaakt. In de loop van het leerjaar, wordt bepaald of mavo dan wel havo de meest geschikte vervolgopleiding is.

Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure gehanteerd.

Ouders/verzorgers kunnen op het aanmeldingsformulier de locatie van hun voorkeur opgeven, maar dit betekent niet dat een kind daar ook zonder meer geplaatst kan worden. Het aantal plaatsen op een locatie is beperkt zodat in sommige gevallen plaatsing op de voorkeurslocatie niet mogelijk is en naar een andere oplossing gezocht zal worden. Dit kan dan plaatsing op dezelfde afdeling van een andere locatie zijn, plaatsing op een wachtlijst of het zoeken van een oplossing buiten het Bonhoeffer College. In Enschede hebben alle scholen gezamenlijk afspraken gemaakt over het proces van plaatsing en advisering.


--------------------------------


Plaatsing 1e leerjaar (schooljaar 2022-2023)

  • Leerlingen die op 8 of 9 maart 2023 zijn aangemeld voor het 1e leerjaar (conform het advies van de basisschool), kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.*
  • Individuele leerlingen die zich tussen 17 maart 2023 en 1 juli 2023 aanmelden, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur.*
  • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2023 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie. De mogelijkheid bestaat dat er binnen een leerjaar of niveau op het Bonhoeffer College geen plek is.
  • Gezien de individuele trajecten op het praktijkonderwijs geldt er bij de aanmelding voor Vlierstraat PrO geen einddatum.
  • Plaatsing op het praktijkonderwijs gaat in overleg met de locatiedirectie en is afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

* onder de voorwaarde dat deze leerlingen plaatsbaar zijn in het reguliere onderwijs

Plaatsing leerjaar 2 en hoger (schooljaar 2022-2023)

  • Leerlingen die vóór 12 mei 2023 zijn aangemeld voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op de locatie van aanmelding.*
  • Leerlingen die tussen 13 mei 2023 en 1 juli 2023 aangemeld zijn voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn van een plaats op één van de locaties van het Bonhoeffer College, en zo mogelijk op de locatie van voorkeur.*
  • Plaatsing van leerlingen die na 1 juli 2023 zijn aangemeld gaat in overleg met de locatiedirectie. De mogelijkheid bestaat dat binnen een leerjaar of niveau op het Bonhoeffer College geen plek is.
  • Leerlingen die vóór 18 april 2023 zijn aangemeld voor leerjaar 2 of hoger, kunnen zeker zijn hun gekozen vakkenpakket.
  • Plaatsing op de locatie Wethouder Beversstraat (vmbo-basis en vmbo-kader) gaat in overleg met de locatiedirectie.

* onder de voorwaarde dat deze leerlingen plaatsbaar zijn in het reguliere onderwijs

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids