Meestal kan een kind geplaatst worden op de locatie en schoolsoort die de voorkeur heeft. Als er redenen zijn om dat niet te doen, is er altijd overleg en wordt er gezamenlijk met de ouders naar een andere oplossing gezocht. In Enschede hebben alle scholen gezamenlijk afspraken gemaakt over het proces van plaatsing en advisering.

Na de aanmelding begint de toelatingsprocedure. De beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar is gebaseerd op het schooladvies van de basisschool. Dit advies wordt voor 1 maart vastgesteld. Bij leerlingen die bijzondere ondersteuning nodig hebben, neemt 1-loket een besluit over de plaatsing. 1-loket is een bovenschoolse plaatsingscommissie. Leerlingen worden in het eerste leerjaar in homogene of in dakpanklassen geplaatst. In een homogene brugklas zitten leerlingen met hetzelfde leerniveau bij elkaar in de klas. Dakpanklassen zijn klassen waar twee niveaus samenkomen, bijvoorbeeld mavo en havo. In een mavo/havo dakpanklas wordt getoetst op mavo niveau en wordt lesgegeven op het niveau van de dakpanklas dat voor de leerling het meest geschikt is. In dit geval geven we dus les op mavo niveau of op havo niveau: er wordt gedifferentieerd lesgegeven. De ontwikkelkans voor de leerling wordt hiermee zo optimaal mogelijk gemaakt. In de loop van het leerjaar, wordt bepaald of mavo dan wel havo de meest geschikte vervolgopleiding is.

Bij elke aanmelding wordt altijd de gangbare plaatsingsprocedure gehanteerd.

Ouders/verzorgers kunnen op het aanmeldingsformulier de locatie van hun voorkeur opgeven, maar dit betekent niet dat een kind daar ook zonder meer geplaatst kan worden. Het aantal plaatsen op een locatie is beperkt zodat in sommige gevallen plaatsing op de voorkeurslocatie niet mogelijk is en naar een andere oplossing gezocht zal worden. Dit kan dan plaatsing op dezelfde afdeling van een andere locatie zijn, plaatsing op een wachtlijst of het zoeken van een oplossing buiten het Bonhoeffer College. In Enschede hebben alle scholen gezamenlijk afspraken gemaakt over het proces van plaatsing en advisering.

Open dagen

We kunnen je natuurlijk van alles vertellen over onze school, maar het beste is toch als je zelf komt kijken. Je krijgt dan echt een goede indruk van het gebouw en de sfeer.

Ouders groep 8

Benieuwd hoe wij de toekomst van uw zoon of dochter verrijken op het Bonhoeffer College?

Schoolgids

Je kunt hier onze schoolgids als PDF downloaden.

Bonhoeffer College schoolgids